intTypePromotion=1
ADSENSE

Vị trí của gen lta

Xem 1-1 trên 1 kết quả Vị trí của gen lta
  • Mục tiêu của đề tài này hướng đến việc nghiên cứu mối tương quan giữa bản chất di truyển của chủ thể đối với bệnh thương hàn, nhằm làm rõ vai trò của điểm đa hình CD14/C-159T và LTE+80 trong sự nhạy cảm với bệnh. Băng nghiên cứu so sánh ca/chứng, chúng tôi hy vọng có thể phát hiện được ảnh hưởng có thể có của hai điểm đa hình này. Chúng tôi dùng hai phương pháp khác nhau, phương pháp ARMS-PCR để nghiên cứu điểm đa hình CD14/C-159T và phương pháp Real-Time PCR để nghiên cứu điểm đa...

    pdf152p conchokon 25-09-2012 84 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vị trí của gen lta
p_strCode=vitricuagenlta

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2