Viễn thôngg

Xem 1-3 trên 3 kết quả Viễn thôngg
  • Tài liệu giúp các anh chi em có những bức khắc phục nhanh khi trạm BST có sự cố

    doc4p nsthanhdhv 19-09-2009 1689 698   Download

  • Tài liệu " Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống " được biên soạn dùng đề giảng dạy và đào tạo các chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống. Về phương pháp luận, hiện nay trên thế giới đã và đang tồn tại nhiều trường phái luận khác nhau trong phân tích và thiết kế hệ thống, tài liệu này đề cập đến phương pháp SADT, là phương pháp thông dụng trông khối Anh, Mỹ

    pdf15p dibovaodoi01 11-10-2011 624 256   Download

  • OSPF là một trong những giao thức quan trọng nhất của loại giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết. OSPF dựa trên một chuẩn mở nên nó có thể được sử dụng và phát triển bởi các nhà sản xuất khác nhau. Đây là một giao thức phức tạp được triển khai cho các mạng lớn. Các vấn đề cơ bản về OSPF sẽ được đề cập đến trong chương này. Cấu hình Cisco router cũng tương tự như cấu hình các giao thức định tuyến khác.

    pdf10p samsung7 02-11-2011 55 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản