intTypePromotion=1
ADSENSE

Vốn và tài chính

Xem 1-20 trên 7613 kết quả Vốn và tài chính
 • Những quy định chung về cổ phần, cổ đông, cổ phiếu, trái phiếu. 1. Cổ phần. 2. Cổ đông. 3. Cổ phiếu. 4. Trái phiếu. Vốn và Tài chính. 1. Rút vốn ra khỏi công ty cổ phần. 2. Tăng giảm vốn điều lệ. 3. Phân chia lợi nhuận. 4. Trả cổ tức cho cổ đông. Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Các chức danh. 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý

  ppt40p tuantruongsunrise 15-09-2012 393 74   Download

 • Tài liệu tham khảo về Nguồn vốn và tài sản

  doc2p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 460 53   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vốn và tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp, kiến thức về các loại vốn trong doanh nghiệp, các công cụ tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp, chính sách tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt39p hpnguyen9 30-04-2018 47 5   Download

 • Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

  doc11p hoanglinh 19-08-2009 124 8   Download

 • QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN 3.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: - Vốn...

  pdf6p thanh_trieu 25-12-2009 992 630   Download

 • Vốn là biểu hiện bằng tiền của tài sản của doanh nghiệp, là yếu tố không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy, quản lý vốn và tài sản trở thành một mục tiêu quan trọng trong quản trị tài chính. Mục tiêu quan trọng nhất của quản lý vốn và tài sản là đảm bảo cho quá trình sản xuất- kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất. Một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh là vốn cố định. Vốn cố định là biển hiện bằng tiền...

  pdf15p littleduck801 11-08-2011 354 176   Download

 • Vốn và tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệp -Vốn tài sản dòng tiền trong doanh nghiệp -Các loại vốn trong doanh nghiệp -Các công cụ tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp -Chính sách tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp

  ppt39p misadu 01-07-2010 425 138   Download

 • Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, nhất là các quốc gia Châu Âu, thuế GTGT không đánh vào các dịch vụ tài chính nói chung và hoạt động kinh doanh chứng khoán nói riêng. Bởi vì thật khó mà xác định GTGT phát sinh ở mỗi giai đoạn khi dựa vào các hóa đơn thông thường của các dịch vụ về vốn và tài chính, những dịch vụ có tính linh hoạt cao trong quan hệ mậu dịch quốc tế.

  pdf0p thanhson 12-06-2009 521 131   Download

 • Bài viết "Tài chính hành vi - Nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào tài chính" nhằm cung cấp kiến thức đến bạn đọc về nội dung và ứng dụng của lý thuyết hành vi tài chính. Lý thuyết này không chỉ dừng lại ở việc giải thích các hành vi không hợp lý của nhà đầu, mà đi xa hơn, nó có thể điều chỉnh các mô hình định giá (bao gồm định giá chứng khoán, sản phẩm phái sinh...), cho đến ứng dụng trong lý thuyết quản trị công ty (corporate governance) hay cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp, lẫn giải thích tính tương tác giữa các thị trường khác nhau.

  pdf4p hoadat_1990 12-07-2013 324 57   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị tài chính nâng cao nêu khái niệm tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính và tài chính doanh nghiệp. Quản trị tài chính là quá trình tạo lập và sử dụng hiệu quả quỹ tiền của doanh nghiệp.

  pdf37p next_12 16-04-2014 272 52   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 6 Thị trường tài chính, nắm vững khái niệm và tổng quan về thị trường tài chính, vai trò đối với nền kinh tế. Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua bán vốn gồm quá trình tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp.

  pdf23p vitconhaman 05-08-2011 224 39   Download

 • - Tài chính DN: những quan hệ tiền tệ gắn với việc huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh của DN - Hoạt động tài chính bao gồm những vấn đề chủ yếu sau: - đầu tư vào đâu và như thế nào? - Nguồn vốn được huy động từ đâu? - Quản lý, sử dụng vốn và tài sản như thế nào để tạo ra lợi nhuận tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn? - Quản lý các hoạt động tài chính ngắn hạn và dài hạn như thế nào để đưa ra các quyết định thu, chi phù...

  ppt19p muamuathutk92 07-01-2013 87 21   Download

 • Luận văn đã tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của dự án dựa trên phương án cơ sở và phân tích độ nhạy trong phân tích tài chính dự án. Kết quả của phân tích kinh tế giúp cho chủ đầu tư quyết định có nên đầu tư cho dự án hay không? Định hướng cho Chủ tư về phương thức huy động vốn, các cơ chế về tài chính để dự án đạt được mức sinh lợi hợp lý, đảm bảo cho dự án hoạt động bền vững, lâu dài và hiệu quả.

  pdf86p dledangnguyen 04-06-2017 73 22   Download

 • Chương 4 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này nội dung trình bày kiến thức về: Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, quản lý tài sản của doanh nghiệp.

  pdf23p tanhthanhthanh23 18-04-2014 116 16   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển gồm 8 chương trình bày lý thuyết căn bản của tài chính phát triển: giới thiệu về hệ thống tài chính và tài chính phát triển, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế, các tổ chức tài chính, thị trường tín dụng phi chính thức....

  ppt40p pink_12 27-05-2014 65 9   Download

 • (NB) Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp gồm có 6 chương với các nội dung sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; phân tích dòng tiền và hệ thống đòn bẩy; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; tái cấu trúc doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p nganga_09 14-10-2015 74 8   Download

 • Tài chính DN: những quan hệ tiền tệ gắn với việc huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh của DN Hoạt động tài chính bao gồm những vấn đề chủ yếu sau: đầu tư vào đâu và như thế nào? Nguồn vốn được huy động từ đâu? Quản lý, sử dụng vốn và tài sản như thế nào để tạo ra lợi nhuận tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn? Quản lý các hoạt động tài chính ngắn hạn và dài hạn như thế nào để đưa ra các quyết định thu, chi phù...

  ppt19p tab_12 26-07-2013 51 6   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc vốn là nội dung quan trọng để tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp làm rõ tái cơ cấu tài chính trước tiên phải tái cấu trúc các khoản nợ phải trả; một số đề xuất về tái cấu trúc vốn và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 53 4   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính là: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp

  pdf3p dolalatien 22-11-2017 35 5   Download

 • Chương 5 trình bày về "Tài chính doanh nghiệp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p phongphong321 05-07-2018 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vốn và tài chính
p_strCode=vonvataichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2