intTypePromotion=3
ADSENSE

Website công ty ita

Xem 1-1 trên 1 kết quả Website công ty ita
  • Mã nguồn mở (Open Source) là thuật ngữ chỉ các sản phẩm phần mềm có mã nguồn mở. Phần mềm nguồn mở là các phần mềm đƣợc cung cấp dƣới dạng cả mã và nguồn., không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền. Ngƣời dùng có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển...

    pdf70p chieuwindows23 01-06-2013 156 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Website công ty ita
p_strCode=websitecongtyita

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản