intTypePromotion=4
ADSENSE

Windown server 2008

Xem 1-20 trên 50 kết quả Windown server 2008
 • Báo cáo: Tìm hiểu về mạng với windown server 2008 trình bày tổng quan về hệ thống mạng, kiến trúc mạng, phân loại mạng, lập địa chỉ IP cho máy chủ, lên Domain cho máy chủ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt9p okizaphap79 18-10-2014 129 20   Download

 • Windows Server 2008 với vai trò vận chuyển một số máy chủ cung cấp dịch vụ ứng dụng chẳng hạn như Active Directory, các dịch vụ web, mỏng client Terminal Services, video, dịch vụ truyền thông, các dịch vụ ảo hóa máy chủ, và nhiều người khác. Cuốn sách này tập trung vào các dịch vụ cụ thể để ảo hóa máy chủ được gọi là Hyper-V.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 120 40   Download

 • Các hệ điều hành mà Microsoft hỗ trợ như các phiên ngoài theo Windows 2008 Hyper-V như sau:. Windows Server 2008 x86 và x64. Windows Server 2003 SP2 hoặc cao hơn x86 và x64. Windows 2000 Server với SP4 và Windows 2000 Advanced Server với SP4. Windows Vista x86 và x64. Windows XP SP2 hoặc x86 và x64 sau này. SUSE Linux Enterprise Server 10 x86 SP1 hoặc sau này và x64

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 103 28   Download

 • Chương này mô tả quá trình từng bước cho cài đặt một phiên bản sạch của hệ điều hành Windows Server 2008 trên một hệ thống máy chủ cho các mục đích của việc thực hiện vai trò ảo hóa Hyper-V trên hệ thống. Cũng bao gồm trong chương này là việc cài đặt cấu hình Server Core của Windows Server 2008 để chạy các vai trò Hyper-V trên một phiên bản giao diện đồ họa ít của Windows Server.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 87 23   Download

 • Chú ý Với phiên bản cũ của hệ điều hành Windows, bạn có hai lựa chọn khi phân vùng ổ đĩa cứng: NTFS hoặc FAT/FAT32. Khi tạo và định dạng phân vùng trong Windows Server 2008, FAT và FAT32 không còn được hỗ trợ bởi vì NTFS là hệ thống file duy nhất có thể được duy trì.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 80 21   Download

 • quản lý máy chủ lưu trữ máy chủ, quản lý giao diện điều khiển, 152-155 Hyper-V, 16, 18 buổi khách ảo, công cụ quản lý 31-34, 31 Terminal Services, 32-34 VMM công cụ, 32 Windows Server 2008, quản lý từ xa, 155, 157-162 Quản nút, Thanh định hướng, VMM (Virtual Machine Manager), 260 giao diện điều khiển chính (Hyper-V), tung ra 152-155, 152 công cụ MMC, 153-154 vai trò, quản lý, công cụ quản lý Server 297-298, 152-153 mật khẩu quản trị...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 88 16   Download

 • Tất cả các trình điều khiển lưu trữ phải có chữ ký số và chứng nhận để sử dụng với Windows Server 2008. Nhiều thiết bị lưu trữ chứng nhận cho Windows Server 2003 có thể không làm việc với Windows Server 2008 và cả hai chỉ đơn giản là không thể được sử dụng cho failover cluster lưu trữ chia sẻ hoặc có thể yêu cầu nâng cấp phần mềm và trình điều khiển được hỗ trợ.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 74 14   Download

 • VMM 2008 cài đặt Mỗi thành phần VMM (máy chủ, quản trị giao diện điều khiển, cổng thông tin tự phục vụ, thư viện, và các đại lý địa phương) có thể được cài đặt trên các máy chủ giống và khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức. Ví dụ sau đây mô tả cài đặt các thành phần máy chủ VMM trên một Windows Server 2008 x64 Standard Edition máy chủ thành viên. SQL Express Edition sẽ được cài đặt, và các thư viện VMM sẽ được lưu trữ trên cùng một máy chủ....

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 72 13   Download

 • Cung cấp các máy ảo truy cập vào các nhóm máy chủ và các máy ảo được lưu trữ trên mỗi máy chủ này. Custom nhóm chủ nhà có thể được tạo ra tùy thuộc vào hành chính yêu cầu-thí dụ, Domain Host Group hoặc chủ Perimeter Group. Chọn Tất cả các hiển thị tất cả các host Thánh được quản lý bởi server 2008 VMM.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 58 8   Download

 • Chú ý Về mặt kỹ thuật, Hyper-V cũng chạy trên các phiên bản Itanium của Windows 2008 và cung cấp khả năng chạy các phiên khách 32-bit Itanium. Từ kinh nghiệm của các tác giả của cuốn sách này, tuy nhiên, ảo hóa dựa trên Itanium hiếm khi thực hiện. Hầu hết các tổ chức thực hiện các phiên bản x64-bit của Hyper-V để hỗ trợ tiêu chuẩn 32-bit và các ứng dụng 64-bit.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 81 17   Download

 • Đối với Virtual Server 2005 hình ảnh gắn trên Hyper-V, những hình ảnh làm việc tốt khi bạn cài đặt những công cụ tích hợp Hyper-V vào hình ảnh đó cập nhật các trình điều khiển của hình ảnh.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 75 12   Download

 • Về trường hợp Bạn có muốn để cài đặt Windows trang, chọn đĩa mà bạn định cài đặt các file hệ thống Windows. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Drive (Tùy chọn) để tạo, xóa, gia hạn, hoặc phân vùng định dạng. Ngoài ra, click Load Driver để cài đặt trình điều khiển cho việc cài đặt Windows 2008 không có sẵn trên các phương tiện truyền thông.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 66 9   Download

 • Bảo trì hàng tuần Bảo trì các thủ tục cần chú ý một chút ít hơn so với kiểm tra hàng ngày được phân loại trong một thói quen hàng tuần và được kiểm tra trong các phần sau. Kiểm tra đĩa cứng không gian là một thứ hàng hóa quý giá. Mặc dù dung lượng đĩa của một hệ thống Windows 2008 có thể được gần như vô tận, dung lượng miễn phí trên tất cả các

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 59 8   Download

 • TIP Bạn có thể cần phải tăng kích thước của các file log trong Event Viewer để phù hợp với sự gia tăng hoạt động khai thác gỗ. Đăng nhập mặc định kích thước lớn trong Windows 2008 hơn so với các phiên bản trước của Windows, được nổi tiếng để chạy ra khỏi không gian.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 48 8   Download

 • Sử dụng Event Viewer để đăng nhập và Gỡ rối Event Viewer là công cụ tiếp theo để sử dụng khi gỡ rối, giải quyết vấn đề, hoặc xử lý sự cố để giải quyết một vấn đề với một hệ thống Windows 2008. Event Viewer, như thể hiện trong hình 13,3, là một công cụ được xây dựng trong Windows 2008 hoàn toàn mới, dựa trên một cơ sở hạ tầng mở rộng (XML) Ngôn ngữ đánh dấu, được sử dụng để thu thập thông tin xử lý sự cố và chẩn đoán dẫn....

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 61 8   Download

 • Thêm Thánh Thánh phải được thêm vào các máy chủ VMM để quản lý chúng từ Quản trị viên VMM console. Phần này mô tả làm thế nào để thêm máy chủ, các thành viên miền và chu vi các máy chủ nhóm làm việc, để các quản trị viên VMM console. Mở giao diện điều khiển bằng cách sử dụng Administrator VMM các shortcut trên desktop của Windows hoặc thông qua menu Start theo Microsoft System Center, Virtual Machine Manager 2008, Virtual Machine Manager Administrator Console...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 66 6   Download

 • 340 11 Using Vir tual Machine Manager 2008 for Provisioning NOTE The progress of the VM deployment can be monitored by selecting the VM in the self-service portal and clicking Properties in the Actions pane. Then click the Latest Job tab. Migrating a VM VMM provides the capability to move, or migrate, VMs quickly and easily between hosts. There are three ways this can be accomplished in VMM. The Migrate Virtual Machine Action The Migrate Virtual Machine Wizard enables the administrator to migrate a VM to another host using a VMM wizard, as follows: 1.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 50 6   Download

 • Server Manager Configuration Trang Các trang cấu hình trong Server Manager là phần nào gây hiểu lầm. Đây không phải là trang mà từ đó bạn có thể cấu hình máy chủ. Các nút Configuration trong Server Manager chỉ là một container cho bốn snap-in sau:. Task Scheduler. Windows Firewall với Advanced Security.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 57 4   Download

 • Họ làm như vậy bằng cách cho bạn một sự hiểu biết hơn về môi trường Windows 2008. Điều này kiến thức và sự hiểu biết đó có thể được sử dụng để giảm thời gian và chi phí liên quan hỗ trợ và thiết kế một cơ sở hạ tầng. Kết quả là bạn điều khiển về môi trường, giảm bảo trì và hỗ trợ chi phí, giảm thiểu chữa cháy, và đưa ra nhiều hiệu quả sử dụng thời gian của bạn. ...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 42 4   Download

 • VMM 2008 cho cao thừa hưởng môi trường ảo Doanh nghiệp có nhu cầu triển khai nhanh chóng và ảo hóa có thể tận dụng đầy đủ các tiết kiệm chi phí rất lớn mà công nghệ ảo hóa cung cấp. Đối với các công ty bắt đầu để kết hợp các máy chủ Hyper-V ra môi trường VMware của họ, VMM 2008 cung cấp nền tảng quản lý hoàn hảo để quản lý cả môi trường. Đối với các công ty nhập vào môi trường mạng ảo, VMM 2008 cung cấp khả năng quản lý tiên tiến, đảm bảo nhanh...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 55 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windown server 2008
p_strCode=windownserver2008

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2