Windows 7 pocket guide

Xem 1-4 trên 4 kết quả Windows 7 pocket guide
 • Windows 7 là hệ điều hành mới nhất đến từ MIcrosoft. Và nếu bạn muốn đưa những gì của cá nhân mình vào quá trình cài đặt Windows 7 thì quyển sách này sẽ giúp bạn bắt đầu. Có hàng ngàn các tùy chỉnh để bạn có thể áp dụng, và quyển sách nhỏ này chỉ là một phần trong số đó. Và lúc nào cũng thế, tối viết sách này để bất kỳ ai cũng có thể cầm nó lến và làm việc thông qua nó.

  pdf0p lqvang02 02-02-2013 33 3   Download

 • Windows 7 is Microsoft’s newest operating system. If you are looking to add a personal touch to your installation of Windows 7, this book will help you get started. There are thousands of customizations you can apply and this pocket guide only scratches the surface. As always, I’ve written this book so anyone can pick it up and work through it.

  pdf0p namde04 04-05-2013 15 4   Download

 • Microsoft Windows là tên của các dòng phần mềm hệ điều hành. độc quyền của hãng Microsoft. Lần đầu tiên Microsoft giới thiệu một môi trường điều hành mang tên Windows (Cửa sổ) là vào tháng 11 năm 1985.[/QUOTE]Hệ điều hành là một chương trình chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng các tài nguyên phần mềm trên máy tính.

  pdf449p kiuctinhyeu 06-03-2011 356 161   Download

 • Portable and precise, this pocket-sized guide delivers ready answers for the day-to-day administration of Windows Server 2012. Zero in on core operations and daily tasks using quick-reference tables, instructions, and lists. You'll get the focused information to solve problems and get the job done—whether at your desk or in the field. Get fast facts on these essential topics: Managing servers running Windows Server 2012 Creating user and group accounts Monitoring services, processes, and events Administering Active Directory Managing files, folders, drives...

  pdf718p ringphone 02-05-2013 54 13   Download

Đồng bộ tài khoản