intTypePromotion=1
ADSENSE

Windows communication foundation

Xem 1-20 trên 26 kết quả Windows communication foundation
 • Trong các bài trước, chúng ta đã tập trung phần lớn vào việc cài đặt dịch vụ với Windows Communication Foundation. Hai bài trước chúng ta đã được giới thiệu về ba thành phần quan trọng để xây dựng dịch vụ WCF là address (địa chỉ), bindings, và contracts. Bài này chúng ta tập trung về phía client (máy khách, hay là các chương trình sử dụng dịch vụ WCF, ta gọi chung là client).

  pdf14p soicon824 20-04-2011 149 58   Download

 • Bài này sẽ tập trung vào các thành phần cho riêng phía dịch vụ của Windows Communication Foundation. Thực chất trong các bài trước chúng ta đã nói tới các chủ đề và khái niệm có liên quan đến dịch vụ và client, rất nhiều trong số chúng vẫn áp dụng được cho phía dịch vụ. Tuy vậy, vẫn còn có một số khái niệm phía dịch vụ chưa được nhắc tới.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 132 56   Download

 • Trong các bài trước, chúng ta đã nói đến các địa chỉ (address) và bindings trong Windows Communication Foundation. Bài này sẽ giới thiệu tới các bạn về thành phần thứ ba rất quan trọng của WCF, đó là các contract (giao kèo). Nội dung của bài này sẽ tập trung vào thảo luận các loại contract, một số ví dụ để định nghĩa contract và lập trình với contract.

  pdf18p soicon824 20-04-2011 143 54   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết qua về các thành phần tạo nên một dịch vụ trên Windows Communication Foundation, đồng thời cũng biết cách xây dựng một client để sử dụng các dịch vụ đó. Tuy vậy chúng ta chưa hề đề cập tới một vấn đề rất quan trọng trong truyền dữ liệu đó là việc đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như tính nhất quán của dữ liệu. Trong một môi trường phân tán, việc truyền và gửi dữ liệu giữa client với dịch vụ cần phải được bảo vệ khỏi sự dòm ngó của...

  pdf15p soicon824 20-04-2011 112 36   Download

 • Teach yourself the essentials of Windows Communication Foundation (WCF) 4 — one step at a time. With this practical, learn-by-doing tutorial, you get the clear guidance and hands-on examples you need to begin creating Web services for robust Windows-based business applications. Discover how to:

  pdf737p phungnguyet_123 20-02-2013 88 17   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Communication Foundation (WCF). Phần đầu nói về những công nghệ đã được triển khai trên thế giới nhằm giải quyết vấn đề liên lạc giữa máy tính với máy tinh và những khó khăn thách thức trong việc triển khai các công nghệ trên. Từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ nền tảng WCF, là nền tảng thống nhất cho việc xây dựng nhanh các ứng dụng cần giao tiếp. Sau đó sẽ giới thiệu cơ bản về kiến trúc của WCF, những thành phần hợp thành...

  pdf16p nhocs200508 26-04-2011 150 56   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is the easiest way to produce and consume Web services on the Microsoft platform. With .NET 3.5, WCF has been extensively revamped--and Visual Studio 2008 gives developers powerful new tools for utilizing it. Essential Windows Communication Foundation shows developers exactly how to make the most of WCF with .NET 3.5 and Visual Studio 2008.

  pdf605p trasua_123 06-01-2013 117 9   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Presentation Foundation (WPF). Phần đầu nói về những thách thức trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại, từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ WPF, công nghệ xây dựng giao diện mới của Microsoft. Sau đó sẽ giới thiệu những khái niệm, mục tiêu căn bản và các thành phần quan trọng của WPF. Phần cuối sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng WPF và giúp học viên làm quen với WPF bằng việc hướng dẫn phát...

  pdf23p soicon824 20-04-2011 113 42   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is Microsoft’s unified programming model for building service-oriented applications. It enables developers to build secure, reliable, transacted solutions that integrate across platforms, and interoperate with existing investments.

  pdf719p vantung_dong 14-11-2014 38 6   Download

 • Bài 3 và 4 của bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 4) trang bị cho người học những kiến thức về WCF và Cloud. Trong bài giảng này người học sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là: WCF – Windows Communication Foundation, Windows Azure Mobile Services. Mời các bạn tham khảo.

  ppt18p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 55 4   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết các thành phần cấu thành một dịch vụ trên WCF cũng như cách xây dựng một dịch vụ WCF, đồng thời cũng đã được giới thiệu cách xây dựng chương trình ứng dụng để sử dụng các dịch vụ WCF. Trong bài cuối cùng này, chúng ta sẽ được làm quen với một số ứng dụng của dịch vụ WCF theo một số cách khác nhau.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 193 88   Download

 • Hiện nay đã có rất nhiều phần mềm dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên một số các phần mềm này lại có giá quá cao khiến doanh nghiệp không đủ kinh phí để triển khai. Còn đối các sản phẩm giá thấp hơn thì lại không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng dữ liệu tập trung và tổng hợp dữ liệu một cách thường xuyên của các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại nhiều vị trí địa lý khác nhau.Nội dung của khóa luận này sẽ trình bày về một công nghệ mới nằm trong .NET 3.0...

  pdf79p truongnghen 31-08-2012 112 29   Download

 • Đƣợc giới thiệu ở .NET 3  WCF cung cấp mô hình lập trình đơn giản, thống nhất và có thể mở rộng và có thể tƣơng tác với các công nghệ phân tán khác: DCOM, .NET Remoting, XML web service, Sockets, P2P,…  Tích hợp các công nghệ phân tán vào trong API với namespace System.ServiceModel  Cung cấp các công nghệ khác nhau để ngƣời sử dụng service có thể sử dụng dễ dàng. Ví dụ WCF có thể cung cấp service làm việc với giao thức TCP hoặc sử dụng XML web service Wednesday, March 21, 2012...

  pdf29p thangkhongusi 10-04-2013 106 22   Download

 • Dạy cho mình những yếu tố cần thiết của Windows Communication Foundation (WCF) 4 - một bước tại một thời điểm. Với này, thực tế học theo làm hướng dẫn, bạn sẽ có được hướng dẫn rõ ràng và thực hành ví dụ bạn cần để bắt đầu tạo ra các dịch vụ Web cho doanh nghiệp mạnh mẽ dựa trên Windows applications.Discover làm thế nào để: * Xây dựng và máy chủ SOAP và REST

  pdf47p lovecafe2 30-08-2011 75 16   Download

 • (bq) part 2 book “visual c 2015 programming” has contents: additional c techniques, basic desktop programming, advanced desktop programming, basic cloud programming, windows communication foundation, windows communication foundation,… and other contents.

  pdf410p dien_vi09 21-10-2018 22 5   Download

 • Hammad Rajjoub works as an Architect Evangelist with Microsoft. Before joining Microsoft, he was awarded Microsoft's Most Valuable Professional award, seven years in a row. Along with being an MVP he was also a Microsoft Business Platform Technology Advisor. Being an MVP in Connected Systems gave him early access to Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, as well as Windows Server AppFabric.

  pdf428p hotmoingay3 09-01-2013 68 4   Download

 • While I was still trying to get the word “Grok” into everyone’s mainstream vocabulary (see the introduction in my first book), I happened upon what at the time was called WinFX, later to be renamed .NET Framework 3.0. Shortly thereafter I attended a local MSDN event where they presented some of the new technologies in .NET Framework 3.0, such as Windows Presentation Foundation and Windows Communication Foundation. I could hardly contain myself. SOA (Service-Oriented Architecture) is an important concept to Microsoft.

  pdf0p nhungmon 19-03-2009 142 111   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành công nghệ thông tin có tư liệu về kiến thức chuyên ngành để ôn thi tốt đạt kết quả cao.

  pdf28p soicon824 20-04-2011 176 70   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) là một NET công nghệ. Cho việc tạo ra các dịch vụ Web. Một dịch vụ Web là phần mềm cung cấp chức năng có thể được sử dụng bởi bất kỳ ứng dụng phần mềm khác, sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lập trình, trên bất kỳ hệ thống phần cứng và điều hành mà có thể giao tiếp qua mạng.

  pdf16p yukogaru7 24-10-2010 107 26   Download

 • Tổng quan về kiến trúc và lập trình hướng dịch vụ. Tìm hiểu công nghệ WCF, so sánh với một số công nghệ trước công nghệ WCF để làm rõ những ưu nhược điểm của công nghệ WCF. Xây dựng và ứng dụng hệ thống trong quản lý công ty DKT Keywords: Công nghệ phần mềm; Phần mềm ứng dụng; Lập trình hướng dịch vụ; Doanh Nghiệp Content LỜI NÓI ĐẦU Trước đây, việc phát triển một ứng dụng phân tán rất khó khăn khi đụng chạm đến nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng, ngôn ngữ lập...

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 163 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windows communication foundation
p_strCode=windowscommunicationfoundation

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2