Windows text reader

Xem 1-5 trên 5 kết quả Windows text reader
 • Xuất hiện con trojan … “biết nói” .Tin tặc vừa tung lên mạng một con trojan “biết nói” có khả năng phát ra những lời thoại châm chọc người dùng khi nó lây nhiễm thành công lên PC của họ. Sử dụng tính năng Windows Text Reader của hệ điều hành con trojan BotVoice-A thông báo cho người dùng biết PC đã bị nhiễm mã độc và nó đang bắt đầu xoá những tệp tin trên hệ thống của họ. “You has been infected I repeat You has been infected and your system files has been deletes. Sorry.

  pdf6p yeurauxanh88 02-10-2012 19 3   Download

 • Nathaniel Hawthorne: The House of the Seven Gables This Project Gutenberg public domain text has been produced in Portable Document Format (PDF) by the Electric Book Company. ® You will need the Acrobat + Search version of the Acrobat Reader to make use of the full search facilities. Click here for details of how to get your free copy of Acrobat Reader and how to get the best from your PDF book. ® The Electric Book Company 1999...

  pdf326p minhhaiqt90 07-11-2010 80 17   Download

 • ABBYY Screenshot Reader (ASR) là một công cụ có khả năng chụp ảnh màn hình và nhận dạng các đoạn text trong ảnh chụp. Ví dụ khi Windows xuất hiện một thông báo lỗi, bạn có thể dùng ASR để chụp thông báo ấy và chuyển nội dung thông báo ra thành một file văn bản. Để tải chương trình, bạn truy cập vào địa chỉ http://goo.

  pdf3p bibocumi34 19-03-2013 48 8   Download

 • Accessibility of Code Examples in Documentation JAWS, a Windows screen reader, may not always correctly read the code examples in this document. The conventions for writing code require that closing braces should appear on an otherwise empty line; however, JAWS may not always read a line of text that consists solely of a bracket or brace.

  pdf254p daokim 03-08-2009 55 6   Download

 • JAWS, a Windows screen reader, may not always correctly read the code examples in this document. The conventions for writing code require that closing braces should appear on an otherwise empty line; however, JAWS may not always read a line of text that consists solely of a bracket or brace

  pdf64p thuxuan 04-08-2009 44 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản