intTypePromotion=1
ADSENSE

Wireless net work

Xem 1-12 trên 12 kết quả Wireless net work
 • Đây là tài liệu bằng tiếng anh giúp các bạn có thêm những hiểu biết về wireless network

  pdf50p kata_8 28-02-2012 88 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_12', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kata_8 28-02-2012 81 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_10', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 76 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_11', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 76 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 77 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_5', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 65 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_7', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 69 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_8', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 74 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_9', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 78 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_4', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 67 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the_handbook_of_ad_hoc_wireless_networks_6', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kata_8 28-02-2012 53 15   Download

 • This volume contains the proceedings of the Seventh Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net'2008), celebrated in Palma de Mallorca (llles Balears, Spain) during June 25-27, 2008. This IFIP TC6 Workshop was organized by the Universitat de les Illes Balears in cooperation with the Asociaci6n de Tdcnicos de lnform~tica and sponsored by the following Working Groups: WG6.3 (Performance of Computer Networks) and WG6.8 (Mobile and Wireless Communications).

  pdf234p daokim 04-08-2009 183 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Wireless net work
p_strCode=wirelessnetwork

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2