intTypePromotion=1
ADSENSE

Xấp xỉ dữ liệu

Xem 1-20 trên 57 kết quả Xấp xỉ dữ liệu
 • In this paper, we introduced a method to approximate data on domain of fuzzy attributes in relation of fuzzy databases based hedge algebra. Because, domain of fuzzy attributes can except values are number, linguistic values, thus we have to effect and simply on method to approximate data.

  pdf12p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 20 2   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu một khía cạnh ảnh hưởng của tham số P khi xấp xỉ hàm với dữ liệu tán xạ bằng phương pháp sử dụng hàm cơ sở bán kính Multiquadric (MQ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p nguynthithuylinh 02-06-2017 30 1   Download

 • Bài toán tìm kiếm văn bản: Khái niệm; Đánh giá; Tìm kiếm xấp xỉ. Máy tìm kiếm: Công cụ tìm kiếm trên Internet; Một số máy tìm kiếm điển hình; Các thành phần cơ bản; Crawling; Đánh chỉ số và lưu trữ; Tính hạng và tìm kiếm

  ppt110p duylong2091 02-01-2013 165 71   Download

 • Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong lĩnh vực được tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin, nhằm giải quyết các bài toán quản lý, tìm kiếm thông tin trong những hệ thống lớn, đa dạng, phức tạp cho nhiều người sử dụng trên máy tính điện tử. Mô hình dữ liệu quan hệ đặt trọng điểm hàng đầu không phải là khác thác các tiềm năng của máy mà sự mô tả trực quan dữ liệu theo quan điểm của người dùng, cung cấp một mô hình dữ liệu đơn giản, trong sáng, chặt...

  pdf50p sunflower_1 06-09-2012 124 39   Download

 • Nhu cầu của con ng−ời về việc giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên nhiều mô hình ngμy cμng phức tạp đã gia tăng dẫn đến sự cần thiết phải thu thập các dữ liệu phức tạp. Phân tích kỹ l−ỡng quá trình thực tế thu thập thông tin, chúng ta nhận thấy rằng rất nhiều thông tin đ−ợc thu thập không phải lμ những số liệu chính xác vμ rõ rμng.

  pdf87p bluesky_12 26-12-2012 68 24   Download

 • Cơ sở dữ liệu là một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghệ thông tin. Một trong các vấn đề quan trọng của cơ sở dữ liệu là khai thác phụ thuộc hàm từ các quan hệ. Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu, ứng dụng nhằm khai phá tri thức từ phụ thuộc hàm; phụ thuộc hàm xấp xỉ đã và đang được nghiên cứu ngày càng nhiều và đã đạt được những kết quả bước đầu. Bài báo này các tác giả sẽ đưa ra một số vấn đề về khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng thuật toán TANE và ứng dụng trong bài toán khai phá dữ liệu.

  pdf6p uocvong07 14-10-2015 77 11   Download

 • Bài báo đề xuất thuật toán nén dữ liệu tiếng nói trực tuyến. Nội dung của thuật toán là xấp xỉ tuyến tính dữ liệu tiếng nói. Trong bài báo này cũng đề xuất thuật toán giải nén với độ phức tạp tuyến tính. Kết quả thử nghiệm cho thấy thuật toán có thể áp dụng trong các ứng dụng nén và giải nén tiếng nói trực tuyến. Từ khóa: Nén dữ liệu, tiếng nói, dữ liệu tiếng nói, trực tuyến, dữ liệu tiếng nói trực tuyến. ...

  pdf4p tuanlocmuido 13-12-2012 57 5   Download

 • Sử dụng mạng nơron trong khai phá dữ liệu là một hướng hiện đại và có nhiều triển vọng. Bài báo này trình bày hai tiếp cận dùng mạng nơron: dùng mạng nơron mở cho bài toán phát hiện các luật mờ và tiếp cận dùng mạng nơron truyền thẳng để xấp xỉ hàm phi tuyến. Cả 2 bài toán cùng góp phần phát hiện tri thức trong khai phá dữ liệu và hứa hẹn tìm thấy ứng dụng trong nhận dạng và dự báo.

  pdf14p uocvong07 14-10-2015 43 5   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 37: Giải thuật xấp xỉ" dưới đây. Nội dung bài giảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách tiếp cận một bài toán NP-đầy đủ, bài toán che phủ đỉnh, giải thuật xấp xỉ, ... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt21p gaudinh2015 27-11-2015 54 5   Download

 • Cấu trúc của luận văn được chia làm ba chương như sau: Chương 1. Tổng quan về phân cụm dữ liệu, giới thiệu về phân cụm dữ liệu và các phương pháp phân cụm; chương 2. Lý thuyết tập thô, trình bày tổng quan về lý thuyết tập thô bao gồm hệ thông tin, bảng quyết định, tính không phân biệt được và xấp xỉ tập hợp; chương 3. Áp dụng thuật toán phân cụm thô vào bài toán phân cụm người dùng trên Web. Dựa trên lý thuyết tập thô và áp dụng thuật toán phân cụm thô phân cụm người dùng trên Web( chuyển hướng Web của người dùng).

  pdf53p hanh_tv25 02-04-2019 20 4   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu phụ thuộc hàm xấp xỉ trên cơ sở lý thuyết tập thô. Sau đó xây dựng thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu, gọi là AFD-Mine, thuật toán này dựa trên FD-Mine, một thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm.

  pdf12p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 44 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin: Phân cụm thô của dữ liệu tuần tự với kết cấu nội dung được chia thành 3 phần nội dung gửi tới các bạn nhưng chuyên đề sau: Tổng quan về phân cụm dữ liệu; lý thuyết tập thô; áp dụng thuật toán phân cụm thô vào bài toán phân cụm người dùng trên Web. Mời các bạn cùng tìm đọc toàn văn luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin này.

  pdf24p hanh_tv25 02-04-2019 31 3   Download

 • Bài báo tập trung nghiên cứu phụ thuộc mờ giữa các thuộc tính và giữa thuộc tính với phương thức trong một lớp đối tượng mờ dựa trên xấp xỉ ngữ nghĩa theo cách tiếp cận đại số gia tử (ĐSGT). Tương tự như trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ rõ/mờ, bài báo đưa ra các định nghĩa phụ thuộc thuộc tính mờ và phụ thuộc phương thức mờ.

  pdf13p dieutringuyen 07-06-2017 30 1   Download

 • Độ chính xác của hệ thống suy diễn Neuro-Fuzzy xấp xỉ hàm chưa biết diễn tả mối quan hệ giữa tín hiệu vào và ra của đối tượng thông qua một tập dữ liệu số phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa các tập mờ được thiết lập và đặc thù không gian của dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết về vấn đề này qua nội dung bài báo.

  pdf15p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 41 1   Download

 • Bài viết Tập T- mờ thô trên không gian xấp xỉ mờ trình bày: Lý thuyết tập hợp mờ và lý thuyết tập thô có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khai thác dữ liệu, biểu diễn tri thức. Ngày nay, có rất nhiều phần mở rộng được đề cập cùng với các thuộc tính và các ứng dụng của họ. Khái niệm T- tập thô cho phép chúng ta khám phá kiến thức được thể hiện như một ánh xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf8p lamducduy 05-05-2018 22 1   Download

 • Nội suy là cơ sở của nhiều khái niệm trong giải tích số. Đó là công cụ để khôi phục các đặc trưng liên tục của một hàm số y=f(x) từ các tập hợp dữ liệu rời rạc do đo đạc hay quan sát được. Khi f(x) là một hàm phức tạp, khó tính toán và khảo sát thì cũng cần được xấp xỉ bởi một đa thức. Nội suy đơn giản nhất là nội suy bằng đa thức.

  pdf24p ntvan0606 26-02-2011 253 83   Download

 • Hoạch định nguồn lực (Resource planning): Xác định các nguồn lực gì (con người, thiết bị, vật liệu) và số lượng của mỗi loại nên được dùng để thực hiện các công việc của dự án.  Ước lượng chi phí (Cost estimating): phát triển một ước tính xấp xỉ của những chi phí của các nguồn lực cần để hoàn thành các công việc của dự án  Lập ngân sách dự án (Cost budgeting): phân bổ chi phí đến từng hạng mục riêng  Kiểm soát chi phí (Cost control): Kiểm soát các thay đổi mà tác động...

  pdf23p henchidaubung 29-08-2013 430 76   Download

 • Bộ ADC 0809 là một thiết bị CMOS tích hợp với một bộ chuyển đổi từ tương tự sang số 8 bit, bộ chọn 8 kênh và một bô logic điều khiển tương thích. Bộ chuyển đổi AD 8 bit này dùng phương pháp chuyển đổi xấp xỉ tiếp. Bộ chọn kênh có thể truy xuất bất kềnh nào trong các ngõ vào tương tự một cánh độc lập. Thiết bị này loại trừ khả năng cần thiết điều chỉnh điểm 0 bên ngoài và khả năng điều chỉnh tỉ số làm tròn ADC 0809 dễ dàng giao tiếp với các...

  doc4p animorphs 12-03-2013 527 71   Download

 • Giải bài toán có nghĩa là xuất phát từ dữ liệu vào, thực hiện một dãy hữu hạn những thao tác có có sở khoa học thích hợp để tìm được dữ liệu ra theo yêu cầu của bài toán. Độ phức tạp dữ liệu vào của bài toán được hiểu là số lượng dữ liệu vào các bài toán.

  pdf92p augi16 13-02-2012 182 62   Download

 • Theo một cách đơn giản, xử lý tín hiệu số là quá trình lấy mẫu (sampling) các tín hiệu tương tự (analog signal), chuyển chúng thành tín hiệu số (tất nhiên các tín hiệu này chỉ xấp xỉ bằng các tín hiệu tương tự ban đầu) và … không chỉ có thế, quá trình này được nối tiếp bằng việc thực hiện các phép toán số học để thay, sửa, hoặc tăng cường các mẫu trước khi chuyển chúng trở lại thế giới của tín hiệu tương tự....

  pdf0p nhatro75 13-07-2012 308 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xấp xỉ dữ liệu
p_strCode=xapxidulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2