Xây dựng cầu thép

Xem 1-20 trên 1446 kết quả Xây dựng cầu thép
 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 3: Thi công cầu dầm thép và dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác chếtạo cấu kiện cầu dầm thép, công tác chếtạo cấu kiện cầu dầm thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p doinhugiobay_13 24-01-2016 79 38   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 1: Khái niệm chung về cầu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Những đặc điểm cơ bản và phạm vi sử dụng, vật liệu dùng trong cầu thép, các hệ thống chính của cầu thép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_13 24-01-2016 32 16   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung vềtính toán thiết kế, phân phối tải trọng kết cấu nhịp dầm thép, tính toán thiết kế kết cấu nhịp cầu thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_13 24-01-2016 52 16   Download

 • Bài giảng "Xây dựng cầu - Chương 10: Xây dựng cầu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Chế tạp kết cấu thép, phương pháp lắp hẫng và nửa hẫng, phương pháp lao kéo dọc và lao kéo ngang... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p doinhugiobay_02 13-11-2015 42 15   Download

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 - Chương 1: Cầu giàn thép (P5)" do TS. Nguyễn Ngọc Tuyển biên soạn trình bày các nội dung về hệ liên kết trong cầu giàn, xác định nội lực trong thanh giàn, thi công cầu giàn thép. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_18 09-03-2016 47 13   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 1.2: Cấu tạo cầu dầm thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại liên kết trong cầu thép, khái niệm chung về cấu tạo cầu dầm thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p doinhugiobay_13 24-01-2016 37 11   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về xác định sức kháng cắt danh định, kiểm toán tiết diện dầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p doinhugiobay_13 24-01-2016 42 11   Download

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 - Chương 1: Cầu giàn thép (P6)" cung cấp cho người học các kiến thức: Thi công cầu giàn thép, tính toán thi công cầu giàn thép. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf14p doinhugiobay_18 09-03-2016 35 10   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về xác định sức kháng uốn danh định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_13 24-01-2016 40 9   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán cấu tạo dầm, tính neo liên kết bản mặt cầu với dầm thép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_13 24-01-2016 25 7   Download

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 - Chương 1: Cầu giàn thép (P4)" do TS. Nguyễn Ngọc Tuyển biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức tiếp theo về "Giàn chủ". Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf10p doinhugiobay_18 09-03-2016 32 7   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về sức kháng uốn đàn dẻo của tiết diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_13 24-01-2016 36 6   Download

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 - Chương 1: Cầu giàn thép" do TS. Nguyễn Ngọc Tuyển biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm chung, cấu tạo chung kết cấu nhịp giàn thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p doinhugiobay_18 09-03-2016 24 6   Download

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 - Chương 1: Cầu giàn thép (P2)" do TS. Nguyễn Ngọc Tuyển biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về hệ dầm mặt cầu và giàn chủ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf11p doinhugiobay_18 09-03-2016 32 5   Download

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 - Chương 1: Cầu giàn thép (P3)" do TS. Nguyễn Ngọc Tuyển biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về "Giàn chủ". Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf9p doinhugiobay_18 09-03-2016 38 4   Download

 • Bài giảng Thi công cầu thép cung cấp cho người học một số kiến thức về: Chế tạo cầu thép, thi công KC nhịp cầu thép, tính toán các công trình tạm phục vụ xây dựng cầu thép. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf39p vitconhaman 11-08-2011 468 194   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong ebook "Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương mở đầu tổng quan về các công nghệ hiện đại thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp liên tục, chương 1 công nghệ dầm Super-T, chương 2 liên tục hóa kết cấu nhịp cầu giản đơn, chương 3 công nghệ đúc bê tông tại chỗ trên đà giáo di động, chương 4 công nghệ lắp ghép cầu bê tông cốt thép phân đoạn trên đà gi...

  pdf243p taydoc10 10-04-2012 732 442   Download

 • Cuốn giáo trình "Xây dựng cầu" có kết cấu gồm 7 chương cung cấp cho bạn đọc những nội dung sau: Công tác đo đạc định vị trong xây dựng cầu đường, công tác bê tông, cốt thép và ván khuôn trong xây dựng cầu, xây dựng thân mố trụ cầu, xây dựng kết cấu nhịp cầu nhịp cầu bê tông cốt thép, xây dựng kết cấu nhịp cầu thép, những vấn đề chung về công tác tổ chức và quản lý xây dựng cầu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf198p anhtupro0088 02-03-2013 605 313   Download

 • Ebook Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Trung có kết cấu nội dung gồm chương mở đầu và chương 1, trình bày về: Tổng quan các công nghệ hiện đại thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp liên tục và công nghệ dầm Super - T. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf23p casapanuong 25-04-2011 368 136   Download

 • Thuyết minh đồ án tốt nghiệp kỹ sư ngành Xây dựng cầu đường: Thuyết minh cầu bê tông cốt thép dự ứng lực tiết diện super-T căng trước có kết cấu gồm 2 phần. Phần 1: Thiết kế sơ bộ các phương án cầu. Phần 2: Thiết kế kỹ thuật phương án 1.

  pdf100p my_love_270493 07-04-2015 124 82   Download

Đồng bộ tài khoản