Xây dựng mashup

Xem 1-5 trên 5 kết quả Xây dựng mashup
 • Ngày nay, mashup ngày càng trở nên thịnh hành theo trào lưu Web 2.0. Mashup cho phép mọi người thể hiện khả năng sáng tạo bất tận bằng cách ‘nối' hai hay nhiều ứng dụng web lại với nhau. Và nếu có chính sách kiểm soát thích hợp, mashup có thể tạo nên một lớp ứng dụng mới hiệu quả và hữu ích trong rất nhiều môi trường. Để mashup dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đó, chúng ta phải thực hiện cross-domain Ajax.

  pdf43p chieu_mua 24-08-2012 86 31   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 1: Sử dụng kết hợp các dịch vụ Web Khám phá các khái niệm về Mashup và xây dựng một Mashup đơn giản. Nicholas Chase, Tác giả tự do, Site Dynamics Interactive Communications Tóm tắt: Khi dịch vụ Web phát triển rộng rãi, các công ty dịch vụ Web và các nhà phát triển ứng dụng web đã tạo ra những sáng kiến mới cùng với các dữ liệu của chúng, bổ sung vào các ứng dụng đơn lẻ.

  pdf71p hoa_kimngan 13-09-2011 111 46   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 4: Tạo một bản thể luận Lựa chọn một cách tự động giữa các dịch vụ và các phần của một dịch vụ với XML dựa trên ngôn ngữ bản thể luận web (OWL) Nicholas Chase, Tác giả tự do, Site Dynamics Interactive Communications Tóm tắt: Loạt bài này mô tả cách tạo một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát đối với các dữ liệu được hiển thị lại cho người sử dụng, để làm điều đó, bạn cần phải xây dự...

  pdf57p hoa_kimngan 13-09-2011 71 34   Download

 • Ngày Giờ và xảy ra tùy chọn được thông báo khi điều này cache là vô cùng hữu ích. Lớp System.Web.Caching.Cache xác định chỉ có một số nhỏ các thành viên ngoài indexer của loại. Ví dụ, phương pháp Add () có thể được sử dụng để chèn một mục mới vào bộ nhớ cache

  pdf65p kimku13 24-10-2011 22 2   Download

 • Gọi Shell JavaScript cho bản đồ của bạn bằng cách nhấn JavaScript Shell bookmarklet trong bối cảnh của bản đồ của bạn. Nhập đoạn mã trong các bước sau đây, và xem những gì sẽ xảy ra. 3. Để có được mức độ phóng to, sử dụng: map.GetZoomLevel () 4 4. Để phóng to và thu nhỏ, sử dụng: map.ZoomIn (); map.ZoomOut (),

  pdf65p kimku13 24-10-2011 28 2   Download

Đồng bộ tài khoản