intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây nhà trăm thứ phải lo

Xem 1-4 trên 4 kết quả Xây nhà trăm thứ phải lo
 • Làm nhà bao gồm cả sửa nhà hoặc xây nhà, là một trong những công việc gây tổn hao trí lực của gia chủ nhất. Ngay cả khi đã chọn được nhà tư vấn thiết kế chuyên nghiệp cũng như nhà thầu thi công uy tín thì gia chủ cũng còn không ít chuyện phải lo toan.

  pdf6p trasua1981 21-07-2013 26 3   Download

 • Làm nhà bao gồm cả sửa nhà hoặc xây nhà, là một trong những công việc gây tổn hao trí lực của gia chủ nhất. Ngay cả khi đã chọn được nhà tư vấn thiết kế chuyên nghiệp cũng như nhà thầu thi công uy tín thì gia chủ cũng còn không ít chuyện phải lo toan. Những công việc đó có thể được gọi chung là định hướng của chủ nhà cho nhà thiết kế và nhà thầu để họ có thể xúc tiến công việc một cách trơn tru, tránh những thay đổi gây mất thời gian,...

  pdf7p chimchuyencanh 26-07-2013 22 2   Download

 • Để xây dựng hệ SCADA của các trạm, người ta phải thu thập số liệu nhiều nơi: Thanh cái, biến áp, các lộ phụ tải. các đại lượng cần thu thập là giá trị hiệu dụng của biến áp Urms' dòng điện Irms' công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q, năng lượng E, tần số f, cos và các trạng thái của máy cắt, dao cách ly và các rơle bảo vệ. ADE 7754 là vi hệ thống thuận lợi nhất cho việc thu thập các số liệu nói trên. Systech là vi hệ thống thu thập số liệu và truyền tin đường dây hạ thế thuận lợi nhất cho việc thu thập số liệu và truyền về trung tâm. Đây là kết quả của đề tài nhà nước KCO3-11.

  pdf2p uocvongxua09 04-09-2015 54 11   Download

 • Đồ án tốt nghiệp..Trang 1..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..TÊN ĐỀ TÀI:..TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI.TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI..Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ NHƢ VỸ.Lớp:..08MT..Khóa:..2008 - 2011..Ngành :..CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..Trang 2..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..LỜI MỞ ĐẦU.Trong thời đại ngày nay “Môi trƣờng và sự phát triển bền vững” là chiến lƣợc.đƣợc nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm.Để chiến lƣợc đó đƣợc thực.hiện tốt thì việc xử lý nƣớc thải đƣợc thải ra từ khu dân cƣ là một trong những yếu tố.

  pdf70p bautroibinhyen1 02-11-2016 76 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây nhà trăm thứ phải lo
p_strCode=xaynhatramthuphailo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2