Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính toán và thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

146
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp..Trang 1..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..TÊN ĐỀ TÀI:..TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI.TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI..Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ NHƢ VỸ.Lớp:..08MT..Khóa:..2008 - 2011..Ngành :..CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..Trang 2..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..LỜI MỞ ĐẦU.Trong thời đại ngày nay “Môi trƣờng và sự phát triển bền vững” là chiến lƣợc.đƣợc nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm.Để chiến lƣợc đó đƣợc thực.hiện tốt thì việc xử lý nƣớc thải đƣợc thải ra từ khu dân cƣ là một trong những yếu tố.quan trọng cần đƣợc thực hiện tốt và triệt để..Hiện nay nhà nƣớc ta đã có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề xử lý nƣớc thải.không những cho các khu đô thị mà còn cho cả những vùng nông thôn.Vậy nên huyện.Bình Sơn – Quảng Ngãi cũng không phải ngoại lệ - cũng là khu vực rất quan tâm đến.việc xử lý nƣớc thải trƣớc khi xả thaỉ để tránh tình trạng ô nhiễm..Huyện Bình Sơn là một huyện nằm phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, nằm trên quốc lộ.1A, là nơi có vị trí giao thông rất thuận lợi để phát triển về mọi mặt, huyện có 1 thị trấn.là nơi thông thƣơng, giao lƣu, buôn bán của các xã trong huyện, ngoài ra huyện còn có.khu công nghiệp Dung Quất tập trung khá nhiều ngành công nghiệp thu hút khá nhiều.đầu tƣ nƣớc ngoài, bên cạnh đó du lịch của huyện cũng rất phát triển….Nhờ đó mà đời.sống của ngƣời dân không ngừng đƣợc cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên khi công.nghiệp và đời sống đƣợc nâng cao thì lƣợng nƣớc thải của huyện cũng tăng lên. Để.tránh tình trạng xả thải không tổ chức gây ô nhiễm môi trƣờng thì việc thiết kế và xây.dựng một trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho cả huyện là một việc cần thiết..Và với mong muốn dùng những kiến thức đã học góp phần vào việ bảo vệ môi.trƣờng của huyện nên sau 3 năm học tại trƣờng cao đẳng Công Nghệ ngành công nghệ.môi trƣờng em đã nhận đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Tính toán và thiết kế trạm xử lý.nƣớc thải tập trung cho huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi”.Mục đích của đề tài này là thiết kế trạm xử lý nƣớc thải đảm bảo xử lý nƣớc thải.cho huyện Bình Sơn đến năm 2030.Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài dù cố gắng rất nhiều nhƣng do hạn chế.về mặt kinh nghiệm và kiến thức nên vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em.rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..Trang 3..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..Em xin chân thành cảm ..Sinh viên thực hiện.Lê Thị Nhƣ Vỹ..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..Trang 4..LỜI CẢM ƠN.Sau 3 năm học tập tại Trƣờng Cao Đẳng Công Nghệ, với sự giảng dạy của các thầy cô.trong khoa Công Nghệ Hóa Học, em đã hoàn thành chƣơng trình học tập của mình. Quá trình.học tập ở trƣờng đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản, trọng yếu...Trong thời gian làm đồ án tổng hợp em đã đƣợc thầy giáo KS. Phạm Phú Song.Toàn tận tình chỉ bảo cho em để em có thể hoàn thành đồ án của mình..Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, các anh chị trong phòng Tài.Nguyên Môi Trƣờng huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi, ban quản lý khu kinh tế.Dung Quất, công ty cổ phần cơ điện – môi trƣờng Lilama và những ngƣời đã luôn sát.cánh động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua..Đến nay em đã hoàn thành đồ án của mình và đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ đồ.án..Đà Nẵng, tháng 06 năm 2011.Sinh viên thực hiện..LÊ THỊ NHƢ VỸ..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..Trang 5..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..Mục lục.Lời mở đầu..Trang..Lời cảm ơn.Chƣơng 1:.TỔNG QUAN CHUNG VỀ HUYỆN BÌNH SƠN – TỈNH QUẢNG NGÃI.1.1 Đặc điểm hình thành và phát triển: ................................................... 1.1.2 Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội: ................................................. 1.1.2.1 Điều kiện tự nhiên: .................................................................. 1.1.2.1.1 Vị trí địa lý: ..................................................................... 1.1.2.1.2 Đặc điểm địa hình:........................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán và thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> GVHD:Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> TÊN ĐỀ TÀI:<br /> <br /> TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI<br /> TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI<br /> <br /> Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ NHƢ VỸ<br /> Lớp:<br /> <br /> 08MT<br /> <br /> Khóa:<br /> <br /> 2008 - 2011<br /> <br /> Ngành :<br /> <br /> CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ<br /> <br /> Lớp: 08 MT<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> GVHD:Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Trong thời đại ngày nay “Môi trƣờng và sự phát triển bền vững” là chiến lƣợc<br /> đƣợc nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm.Để chiến lƣợc đó đƣợc thực<br /> hiện tốt thì việc xử lý nƣớc thải đƣợc thải ra từ khu dân cƣ là một trong những yếu tố<br /> quan trọng cần đƣợc thực hiện tốt và triệt để.<br /> Hiện nay nhà nƣớc ta đã có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề xử lý nƣớc thải<br /> không những cho các khu đô thị mà còn cho cả những vùng nông thôn.Vậy nên huyện<br /> Bình Sơn – Quảng Ngãi cũng không phải ngoại lệ - cũng là khu vực rất quan tâm đến<br /> việc xử lý nƣớc thải trƣớc khi xả thaỉ để tránh tình trạng ô nhiễm.<br /> Huyện Bình Sơn là một huyện nằm phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, nằm trên quốc lộ<br /> 1A, là nơi có vị trí giao thông rất thuận lợi để phát triển về mọi mặt, huyện có 1 thị trấn<br /> là nơi thông thƣơng, giao lƣu, buôn bán của các xã trong huyện, ngoài ra huyện còn có<br /> khu công nghiệp Dung Quất tập trung khá nhiều ngành công nghiệp thu hút khá nhiều<br /> đầu tƣ nƣớc ngoài, bên cạnh đó du lịch của huyện cũng rất phát triển….Nhờ đó mà đời<br /> sống của ngƣời dân không ngừng đƣợc cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên khi công<br /> nghiệp và đời sống đƣợc nâng cao thì lƣợng nƣớc thải của huyện cũng tăng lên. Để<br /> tránh tình trạng xả thải không tổ chức gây ô nhiễm môi trƣờng thì việc thiết kế và xây<br /> dựng một trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho cả huyện là một việc cần thiết.<br /> Và với mong muốn dùng những kiến thức đã học góp phần vào việ bảo vệ môi<br /> trƣờng của huyện nên sau 3 năm học tại trƣờng cao đẳng Công Nghệ ngành công nghệ<br /> môi trƣờng em đã nhận đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Tính toán và thiết kế trạm xử lý<br /> nƣớc thải tập trung cho huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi”<br /> Mục đích của đề tài này là thiết kế trạm xử lý nƣớc thải đảm bảo xử lý nƣớc thải<br /> cho huyện Bình Sơn đến năm 2030<br /> Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài dù cố gắng rất nhiều nhƣng do hạn chế<br /> về mặt kinh nghiệm và kiến thức nên vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em<br /> rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.<br /> SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ<br /> <br /> Lớp: 08 MT<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> GVHD:Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> Em xin chân thành cảm .<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Nhƣ Vỹ<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ<br /> <br /> Lớp: 08 MT<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau 3 năm học tập tại Trƣờng Cao Đẳng Công Nghệ, với sự giảng dạy của các thầy cô<br /> trong khoa Công Nghệ Hóa Học, em đã hoàn thành chƣơng trình học tập của mình. Quá trình<br /> học tập ở trƣờng đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản, trọng yếu.<br /> <br /> Trong thời gian làm đồ án tổng hợp em đã đƣợc thầy giáo KS. Phạm Phú Song<br /> Toàn tận tình chỉ bảo cho em để em có thể hoàn thành đồ án của mình.<br /> Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, các anh chị trong phòng Tài<br /> Nguyên Môi Trƣờng huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi, ban quản lý khu kinh tế<br /> Dung Quất, công ty cổ phần cơ điện – môi trƣờng Lilama và những ngƣời đã luôn sát<br /> cánh động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua.<br /> Đến nay em đã hoàn thành đồ án của mình và đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ đồ<br /> án.<br /> Đà Nẵng, tháng 06 năm 2011<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> LÊ THỊ NHƢ VỸ<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ<br /> <br /> Lớp: 08 MT<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> Trang 5<br /> <br /> GVHD:Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> Mục lục<br /> Lời mở đầu<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Chƣơng 1:<br /> TỔNG QUAN CHUNG VỀ HUYỆN BÌNH SƠN – TỈNH QUẢNG NGÃI<br /> 1.1 Đặc điểm hình thành và phát triển: ................................................... 1<br /> 1.2 Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội: ................................................. 1<br /> 1.2.1 Điều kiện tự nhiên: .................................................................. 1<br /> 1.2.1.1 Vị trí địa lý: ..................................................................... 1<br /> 1.2.1.2 Đặc điểm địa hình:........................................................... 2<br /> 1.2.1.3 Đặc điểm về khí hậu: ....................................................... 2<br /> 1.2.2 Điều kiện kinh tế- xã hội: ........................................................ 3<br /> 1.2.2.1 Dân số và lao động: ......................................................... 3<br /> 1.2.2.2 Tình hình sử dụng đất ...................................................... 4<br /> 1.2.2.3 Tình hình du lịch-thƣơng mại-đầu tƣ .............................. 4<br /> 1.3 Định hƣớng phát triển hạ tầng kỹ thuật: ........................................... 4<br /> 1.3.1 Giao thông: .............................................................................. 5<br /> 1.3.2 Các công trình công cộng: ....................................................... 5<br /> 1.3.3 Mạng lƣới điện ........................................................................ 5<br /> 1.3.4 Bƣu điện .................................................................................. 5<br /> 1.3.5 Định hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật .......................... 6<br /> 1.4 Đánh giá hiện trạng nƣớc thải và xử lý nƣớc thải ........................... 6<br /> 1.4.1 Hiện trạng nƣớc thải ................................................................ 6<br /> 1.4.2 Hiện trạng xử lý nƣớc thải ....................................................... 6<br /> SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ<br /> <br /> Lớp: 08 MT<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2