Xpath

Xem 1-20 trên 49 kết quả Xpath
 • Đi lại trong XML bằng XPATH (phần I) Chúng ta đã thấy cấu trúc và cú pháp của XML tương đối đơn giãn. XML cho ta một cách chuẩn để trao đổi tin tức giữa các computers.

  pdf6p dauhutuongot 22-07-2010 112 40   Download

 • Đi lại trong XML bằng XPATH (phần II) Collections Cái bộ (Set of) Nodes do XPath trả về được gọi là Collection. Thông thường trong lập trình, từ "Collection" được dùng để nói đến một tập hợp các objects đồng loại.

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 90 38   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.6 Using XPath to Query Data in a DataSet Problem You need to use an XPath expression to extract certain rows from a DataSet. Solution Use SelectSingleNode( ) or SelectNodes( ). The sample code contains two event handlers: Form.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 58 8   Download

 • Là mot ngôn ng non-XML đưc dùng cùng vi XSLT. S dng câu trúc, bieu th c ch n, hàm … Là một ngôn ngữ cho phép chọn ra các elements, các nodes trong một tài liệu XML. XPath 1.0 specification.Xpath xem một tài liệu XML như là một tập các node thuộc 7 kiểu sau

  pdf17p nguyenvanhabk 20-06-2013 34 6   Download

 • Referring to specific information inside an XML document is a little like finding a needle in a haystack. XPath and XPointer are two closely related languages that play a key role in XML processing by allowing developers to find these needles and manipulate embedded information. By the time you've finished XPath and XPointer, you'll know how to construct a full XPointer (one that uses an XPath location path to address document content) and completely understand both the XPath and XPointer features it uses....

  pdf197p trac2_123 16-04-2013 38 5   Download

 • After studying this chapter you will be able to: Describe the reasons for using XPath, define the components and constructs that make up the XML Path Language, write simple XPath expressions, identify abbreviated XPath expressions, describe how to partition the XPath document, define the current status of XPath in industry.

  pdf30p youcanletgo_04 14-01-2016 22 2   Download

 • Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét hỗ trợ cho XPath và XSL Transforms (XSLT) trong .NET Framework. XPath được hỗ trợ thông qua không gian tên System.Xml.XPath, và XSLT được hỗ trợ thông qua không gian tên System.Xml.Xsl. Lí do xem xét cả hai lớp trên là vì lớp XPathNavigator của không gian tên System.XPath cung cấp cách rất thực tế để thực thi các biến đổi XSL trong .NET. XPath là một ngôn ngữ truy vấn cho XML. Bạn sẽ dùng XPath để chọn một bộ con các các yếu tố giá trị văn bản hoặc...

  pdf14p cachuadam 21-05-2011 112 32   Download

 • Bài 2 Đi lại trong XML bằng XPATH (phần I) Chúng ta đã thấy cấu trúc và cú pháp của XML tương đối đơn giãn. XML cho ta một cách chuẩn để trao đổi tin tức giữa các computers. Bước tiếp theo là tìm hiểu cách nào một chương trình chế biến (process) một tài liệu XML Dĩ nhiên để chế biến một XML chương trình ứng dụng phải có cách đi lại bên trong tài liệu để lấy ra values của các Elements hay Attributes. Do đó người ta thiết kế ra ngôn ngữ XML Path language, mà ta...

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 99 31   Download

 • Chúng ta đã thấy cấu trúc và cú pháp của XML tương đối đơn giãn. XML cho ta một cách chuẩn để trao đổi tin tức giữa các computers. Bước tiếp theo là tìm hiểu cách nào một chương trình chế biến (process) một tài liệu XML Dĩ nhiên để chế biến một XML chương trình ứng dụng phải có cách đi lại bên trong tài liệu để lấy ra values của các Elements hay Attributes. Do đó người ta thiết kế ra ngôn ngữ XML Path language, mà ta gọi tắt là XPath. XPath đóng một vai trò quan trọng...

  pdf6p zues09 08-07-2011 88 28   Download

 • Cái bộ (Set of) Nodes do XPath trả về được gọi là Collection. Thông thường trong lập trình, từ "Collection" được dùng để nói đến một tập hợp các objects đồng loại. Ta có thể lần lượt đi qua (iterate through) các objects trong một Collection nhưng không được bảo đảm thứ tự của chúng, tức là gặp object nào trước hay object nào sau.

  pdf5p zues09 08-07-2011 86 27   Download

 • Elliotte Rusty Harold, Kỹ sư phần mềm, Polytechnic University Tóm tắt: Viết các biểu thức XPath dễ hơn rất nhiều nhiều so với việc viết mã chuyển hướng Mô hình đối tượng tài liệu (Document Object Model - DOM) chi tiết. Khi bạn cần rút trích thông tin từ tài liệu XML thì cách nhanh nhất và đơn giản nhất là nhúng biểu thức XPath vào bên trong chương trình Java™. Java 5 giới thiệu gói java.xml.

  pdf21p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 105 23   Download

 • There is no more authoritative pair of authors on Querying XML than Jim Melton and Stephen Buxton. Best of all, as readers of Jim's other books know, his informal writing style will teach you what you need to know about this complex subject without giving you a headache. If you need a comprehensive and accessible overview of Querying XML, this is the book you have been waiting for.

  pdf845p trasua_123 04-01-2013 74 17   Download

 • This module provides participants with an introduction to Extensible Markup Language Path Language (XPath). This module is not an in-depth technical module. Rather, it is designed to give an overview of the breadth of XPath capabilities and enough technical examples to illustrate why XPath is a very important part of the Extensible Markup Language (XML) technology set.

  pdf46p daokim 08-08-2009 108 14   Download

 • Giới thiệu Extensible Markup XPath The Path Language (XPath) là một ngôn ngữ mà cho phép bạn tìm kiếm và điều hướng một tài liệu XML, và bạn có thể sử dụng XPath với SQL Server. Trong phần này, bạn sẽ khám phá được cấu trúc của một tài liệu XML và làm thế nào để điều hướng và tìm kiếm một tài liệu XML bằng cách sử dụng XPath

  pdf5p hamberger5k 08-08-2010 62 13   Download

 • Như vậy chúng ta thấy trên trình duyệt sẽ hiển thị y nguyên tài liệu gốc. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể đi lại trên các phần tử của tài liệu XML để trích ra những dữ liệu mà chúng ta cần thiết. Để đáp ứng điều này người ta thiết kế ra một ngôn ngữ XPath. XPath có một vai trò quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu giữa các máy tính hay giữa các chương trình ứng dụng vì nó cho chúng ta sàng lọc các dữ liệu mà ta mong muốn....

  pdf16p hai100188 21-04-2013 33 8   Download

 • Brett McLaughlin , Tác giả, biên tập, O'Reilly Media Tóm tắt: XML là một kiểu định dạng dữ liệu hiệu quả và linh hoạt. Nhưng mục đích chính của XML là khả năng không giới hạn cho việc tìm kiếm một cách nhanh và hiệu quả yêu cầu trong toàn bộ một tài liệu. XPath cung cấp khả năng để dễ dàng tham chiếu đến một văn bản, đến các thành phần và các thuộc tính của tài liệu — và không yêu cầu nhiều thời gian để nghiên cứu. Thêm vào đó, XPath là giải pháp để xây...

  pdf45p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 38 6   Download

 • Brett McLaughlin , Tác giả, biên tập, O'Reilly Media Tóm tắt: Phần 1 của bài viết này đã đưa cho bạn biết lợi ích của XPath. Cách sử dụng ký tự dấu gạch chéo, các ký tự thay thế, tập hợp và văn bản đơn giản, đồng thời bạn cũng học cách làm thế nào xác định được các phần tử và các thuộc tính ở mọi vị trí của tài liệu XML. Tuy nhiên thỉnh thoảng có lúc bạn cần làm việc dựa vào tên của nút trong tài liệu. Khi sử dụng các vị từ để thực hiện...

  pdf74p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 54 5   Download

 • Holger Kraus, Chuyên gia IT, IBM Tóm tắt: Nếu bạn muốn dùng các không gian tên trong các biểu thức XPath, bạn phải cung cấp đường dẫn của tiền tố được sử dụng cho URI của không gian tên. Bài viết này mô tả ba biến thể của việc cung cấp tiền tố cho ánh xạ không gian tên.

  pdf28p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 24 4   Download

 • XML s'impose comme format de données pour structurer la plupart des échanges informatiques. En tant que tel, il fait partie intégrante de la culture générale de tout informaticien. Enfin un livre pour comprendre XML et avoir une vue d'ensemble de ses langages et applications. Cet ouvrage de cours et exercices couvre l'utilisation du formalisme XML et de ses très nombreux outils connexes en une vision d'ensemble rigoureuse.

  pdf299p trasua_123 04-01-2013 34 1   Download

 • Oracle Database Application Developer’s Guide - Expression Filter provides usage and reference information about Expression Filter, a feature of Oracle Database that stores, indexes, and evaluates conditional expressions in relational tables. Application developers and DBAs can save time and labor by using Oracle Expression Filter to store and evaluate large sets of conditional expressions in the database.

  pdf134p vitconxinhdep 30-07-2009 150 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản