Xử lý hàng thuỷ sản tái nhập

Xem 1-4 trên 4 kết quả Xử lý hàng thuỷ sản tái nhập
 • Công văn 3498/TCHQ-KTTT của Tổng cục Thuế về việc xử lý hàng thuỷ sản tái nhập

  pdf2p phuongtruc 16-08-2009 41 1   Download

 • Công văn 5285/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng thuỷ sản tái nhập

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 40 2   Download

 • Ngày nay, trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa về chất lượng thực phẩm hàng hóa và dịch vụ có một vai trò hết sức quan trọng và đang trở thành một thách thức to lớn đối với mọi quốc gia. Trong quá trình hội nhập, thị trường thế giới đã không ngừng mở rộng và trở nên tự do hơn. Nhưng đồng thời với quá trình đó là sự hình thành các qui tắc, trật tự mới trong thương mại quốc tế.

  doc58p khiemacer 06-01-2011 735 358   Download

 • Trong những năm gần đây, buổi giao thời của nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường dựa trên cơ sở quản lý của Nhà nước, đồng thời với xu hướng khu vực hóa đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần tạo một vị trí vững chắc trên thị trường thì vấn đề tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) là vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp cũng như cho cả nền kinh tế quốc doanh. Trong cơ...

  doc57p dinhthao00 09-06-2011 320 193   Download

Đồng bộ tài khoản