Xử lý phạt chậm nộp thuế gtgt

Xem 1-7 trên 7 kết quả Xử lý phạt chậm nộp thuế gtgt
 • Công văn 1313/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phạt chậm nộp thuế GTGT hàng SXXK

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 58 4   Download

 • Công văn 14/TCHQ- KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy NK theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002

  pdf1p trucmoc 16-08-2009 28 1   Download

 • Công văn 1736/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt chậm nộp thuế do kê khai chậm

  pdf1p phamvu 14-08-2009 27 2   Download

 • Công văn 10670/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý phạt chậm nộp linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2001, 2002

  pdf1p nhatson 18-08-2009 34 2   Download

 • - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai -...

  doc2p anhtuan 27-08-2009 102 4   Download

 • Công văn 2712/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thẩm quyền xử phạt nộp chậm tiền thuế

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 21 1   Download

 • Công văn 1894/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc hình thức ban hành quyết định xử phạt, nộp chậm tiền thuế, tiền phạt

  pdf1p huathao 16-08-2009 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản