intTypePromotion=1
ADSENSE

Xuất khẩu hàng hóa việt nam

Xem 1-20 trên 1842 kết quả Xuất khẩu hàng hóa việt nam
 • Mục tiêu của đề tài "Quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng" à hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến quản trị rủi ro & rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương của ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương (nhập khẩu) tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương (nhập khẩu) của chi nhánh.

  pdf26p starandsky01 03-01-2023 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Đà Đẵng" là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về dịch vụ thẻ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại; xây dựng thang đo sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ; đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Eximbank – CN Đà Nẵng.

  pdf26p bigdargon10 25-12-2022 8 3   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế qua hiện diện thương mại tại Việt Nam bao gồm các số liệu thống kê về nhóm doanh nghiệp này (Foreign Affiliate Statistics - gọi tắt là FATS), từ đó đưa ra một số nhận định khái quát về kết quả hoạt động của họ qua 5 năm Việt Nam hội nhập đầy đủ với thế giới trong mối quan hệ với tổng thể các doanh nghiệp.

  pdf73p trangxanh0906 30-12-2022 10 2   Download

 • Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2010 đánh giá tổng quan có hệ thống về những vấn đề cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam trong năm 2010. Nội dung báo cáo gồm 4 phần chính như trị giá xuất nhập khẩu; mặt hàng xuất nhập khẩu; xuất nhập khẩu với một số khối nước; xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf510p trangxanh0906 30-12-2022 11 2   Download

 • Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2013 có một số thay đổi do được kiểm tra và cập nhật đầy đủ hơn. Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 101 nước bạn hàng và mỗi nước có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 50 triệu USD (trừ E-xtô-ni-a, Lit-va, Luc-xăm-bua, Man-ta, Síp là thành viên của EU; I-ran, Li-bi, Vê-nê-xu-ê-la là thành viên của OPEC; Papua Niu ghi-nê là thành viên của APEC) được chi tiết trong lần xuất bản này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf592p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2014" gồm bốn phần: Trị giá xuất nhập khẩu gồm 8 biểu; Mặt hàng chủ yếu xuất nhập khẩu gồm 6 biểu; Xuất nhập khẩu với một số khối nước gồm 12 biểu; Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng gồm 106 biểu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf548p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2015 gồm bốn phần: Trị giá xuất nhập khẩu gồm 8 biểu; Mặt hàng xuất nhập khẩu gồm 6 biểu; Xuất nhập khẩu với một số khối nước gồm 12 biểu; Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng gồm 103 biểu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf578p trangxanh0906 30-12-2022 7 2   Download

 • Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2016 gồm có 4 phần được trình bày như sau: Trị giá xuất nhập khẩu gồm 8 biểu; Mặt hàng chủ yếu xuất nhập khẩu gồm 6 biểu; Xuất nhập khẩu với một số khối nước gồm 12 biểu; Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng gồm 106 biểu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf640p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2018 gồm có 4 phần được trình bày như sau: Trị giá xuất nhập khẩu; Mặt hàng chủ yếu xuất nhập khẩu; Xuất nhập khẩu với một số khối nước; Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf611p trangxanh0906 30-12-2022 9 2   Download

 • Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP là một trong các ấn phẩm chuyên đề đầu tiên khái quát kết quả quá trình hội nhập thương mại quốc tế về hàng hóa của Việt Nam nói chung và riêng với các nước tham gia TPP. Cùng với những đánh giá nổi bật về kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu.

  pdf188p trangxanh0906 30-12-2022 7 2   Download

 • Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016 đánh giá tổng quan có hệ thống về những vấn đề cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam trong năm 2016. Nội dung báo cáo đề cập các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại thương của Bộ Công Thương như: xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại.

  pdf233p trangtrang0906 23-12-2022 9 2   Download

 • Hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018 của Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng, những kỷ lục mới, đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước. Nội dung báo cáo có đề cập đến các xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf242p trangtrang0906 23-12-2022 6 2   Download

 • Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU ngành hàng nhựa và sản phẩm nhựa cung cấp cho người đọc một số kiến thức như Năng lực cung ứng của Việt Nam; Tình hình xuất khẩu của Việt Nam; Nhu cầu nhập khẩu và các nguồn cung ứng chính; Thị hiếu, xu hướng tiêu thụ; Một số vấn đề cần lưu ý về phân phối, logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p trangtrang0906 23-12-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Thương mại song phương Việt Nam – Chile giai đoạn 2011 – 2021 và dự báo đến năm 2030" phân tích tình hình trao đổi thương mại song phương Việt Nam – Chile giai đoạn 2011 – 2021; đánh giá tăng trưởng thương mại đến phát huy lợi thế so sánh hai nước, ảnh hưởng của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA); xác định khó khăn và hạn chế của tăng trưởng thương mại song phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Đề tài "Quản trị nợ có vấn đề trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Hùng Vương" đã tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nợ có vấn đề trong hoạt động cho vay của NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nợ có vấn đề trong hoạt động cho vay tại Eximbank Hùng Vương; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nợ có vấn đề trong hoạt động cho vay tại Eximbank Hùng Vương trong thời gian tới.

  pdf26p bigdargon09 20-12-2022 3 2   Download

 • Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về QTRR tín dụng trong cho vay KHCN, phân tích thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với KHCN tại NH Eximbank chi nhánh Hùng Vương, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này; tìm hiểu hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hùng Vương.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 7 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam" nhằm hệ thống hóa lý thuyết về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng; Đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm mục đích giúp Tổng Công ty xuất khẩu và xây dựng Việt Nam sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả hơn.

  pdf103p trangcam0906 12-12-2022 10 3   Download

 • Bai viết Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam với các nước ASEAN giai đoạn 2000-2014 phân tích các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước ASEAN trong những năm qua.

  pdf4p vispyker 16-11-2022 4 0   Download

 • Đất dốc rất đa dạng từ vùng núi cao, trung bình, cao nguyên và đồi, nguồn nước tụ nhiên dồi dào, vì vậy cây trồng cũng rất đa dạng, có thể phát triển nhiều diện tích cây sản xuất hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao. Diện tích đất đồi núi khá lớn là một thuận lợi cho việc xây dựng các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, hiện đại. Đất đồi núi dốc là một hạn chế lớn cho sản xuất nông nghiệp: điều kiện sản xuất nghèo nàn, lạc hậu, đất bị thoái hóa do xói mòn rửa trôi, khô hạn, nghèo dinh dưỡng.

  pdf7p phuongduy205 02-11-2022 10 1   Download

 • Luận văn "Phát triển dịch vụ kiều hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam" hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ kiều hối và phát triển dịch vụ kiều hối tại các NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ kiều hối tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; đề xuất các giải pháp kiến nghị khả thị nhằm phát triển dịch vụ kiều hối tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf116p unforgottennight10 20-10-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xuất khẩu hàng hóa việt nam
p_strCode=xuatkhauhanghoavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2