Yếu tố nước ngoà

Xem 1-6 trên 6 kết quả Yếu tố nước ngoà
 • Tài liệu tham khảo Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

  doc2p snrise1812 12-11-2010 54 8   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật trọng tài và các quy định của pháp luật liên quan đến trọng tài thương mại, tác giả bài viết đã phân tích và làm sáng tỏ vấn đề xác định yếu tố nước ngoài trong tranh chấp thương mại được giải quyết tại trọng tại ở nước ta hiện nay. 1.

  pdf6p dem_thanh 20-12-2012 34 6   Download

 • Các yếu tố khác có thể được dệt trong súc kiến thức địa phương được thông qua ngày thông qua xã hội hoá, trong khi những người khác có thể được trôi nổi tự do hoặc thậm chí trong một nhà nước của marginality.

  pdf24p heomoinuonglu 26-08-2011 19 1   Download

 • Một phiên bản yếu hơn của phương pháp này, dựa trên những hạn chế nhất quán với một tập hợp con của xổ số giả thuyết rằng có sự phân bố biên trên S, do Karni, Schmeidler, và Vind (1983), sản lượng một đại diện tiện ích dự kiến chủ quan với các ưu đãi nhà nước phụ thuộc.

  pdf60p heomoinuonglu 26-08-2011 41 3   Download

 • Không gian vấn đề Phạm vi nhà Một đàn voi nữ bao gồm không gian rất lớn mà qua đó nó di chuyển thức ăn gia súc và duyệt cho thực phẩm, khoáng sản, và nước và tìm kiếm sự liên hệ xã hội với đàn liên quan. Con voi hoang dã đi bộ hàng dặm hàng ngày nhưng yêu cầu chỉ có khoảng bốn giờ ngủ mỗi ngày.

  pdf51p heomoinuonglu 26-08-2011 25 3   Download

 • Các giồng lợn ở nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ đời sông, công nghiệp chế biến, xuất khẩu cũng như yêu cầu công nghiệp hóa của ngành chăn nuôi. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai ba giống ngoại Pietrain x (Landrace x Yorkshire) được nuôi bằng thức ăn công nghiệp trong trang trại ở Thừa Thiên Huế.

  pdf5p muakhuya 15-07-2012 76 22   Download

Đồng bộ tài khoản