Đạo đức lớp 3 - GIỮ LỜI HỨA (t1)

Chia sẻ: nokiac3

Mục tiêu: 1.Hs hiểu: - Thế nào là giữ lời hứa. - Vì sao phải giữ lời hứa. 2. Hs biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người. 3. Hs có thái độ quý trọng những người biết gữi lời hứa và không đồng tình với những người thất hứa. II. Tài liệu và phương tiện: - Vở bài tập đạo đức. - Tranh minh hoạ : “ Chiếc vòng bạc”. -Phiếu học tập dùng cho hoạt động 2 của tiết 1 (nếu hs không có vở bài tập) ...

Nội dung Text: Đạo đức lớp 3 - GIỮ LỜI HỨA (t1)

Đạo đức (tiết3)

Đề bài: GIỮ LỜI HỨA (t1)

I.Mục tiêu:

1.Hs hiểu:

- Thế nào là giữ lời hứa.

- Vì sao phải giữ lời hứa.

2. Hs biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.

3. Hs có thái độ quý trọng những người biết gữi lời hứa và không đồng tình

với những người thất hứa.

II. Tài liệu và phương tiện:

- Vở bài tập đạo đức.

- Tranh minh hoạ : “ Chiếc vòng bạc”.

-Phiếu học tập dùng cho hoạt động 2 của tiết 1 (nếu hs không có vở bài tập)

III. Các hoạt động dạy học

Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

dạy

học

A.Khởi -Gv cho hs đọc đồng thanh 5 điều Bác -cả lớp đọc

động Hồ dạy

( 1phút ) -Gt bài
B.Bài mới -Mục tiêu: Hs biết được thể nào là giữ

HĐ 1 lời hứa

Thảo luận -Tiến hành:

chuyện: “ -Gv kể chuyện-minh hoạ tranh SGK t5 -hs lắng nghe

Chiếc vòng -Mời 1-2 hs đọc hoặc kể lại -2 hs đọc hoặc kể

bạc” lại

(10 phút ) -Cho hs thảo luận cả lớp -hs thảo luận theo

+Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé nhóm đôi

sau 2 năm đi xa?

+Em bé và mọi người trong truyện cảm -hs trả lời, bạn bổ

thấy thế nào trước việc làm của Bác? sung

+Việc làm của Bác thể hiện điều gì?

+Qua chuyện, em rút ra điều gì?

+Thế nào là giữ lời hứa?

+Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi

người đánh giá như thế nào?

-Kết luận: Tuy bận rất nhiều công việc -hs lắng nghe

nhưng Bác Hồ không quên lời hứa với

một em bé dù đã qua một thời gian

dài,việc làm của Bác khiến mọi người
kính phục

-Qua chuyện, chúng ta cần phải giữ lời

hứa, giữ lời hứa là thực hiện đúng điều

mình đã hứa, đã hứa hẹn với người

khác.Người biết giữ lời hứa sẽ được

mọi người quý trọng, tin cậy và noi

theo

- Mục tiêu: Hs biết được vì sao cần

HĐ 2: phải giữ lời hứa và cần làm gì nếu

Xử lý tình không thể giữ lời hứa với người khác

huống-Đóng -Tiến hành:

vai -Gv chia lớp thành các nhóm- nêu tình -Mỗi nhóm xử lí

(13 phút) huống một trong hai tình

-Tình huống 1: Tân hẹn chủ nhật sang huống

nhà giúp Tiến học toán nhưng khi Tân -Các nhóm trao

vừa đi thì trên ti vi chiếu phim rất hay đổi, phân người

+Theo em, Tân sẽ ứng xử thế nào trong đóng vai

tình huống đó?

+Nếu là Tân, em sẽ chọn cách ứng xử

thế nào? Vì sao?
-Tình huống 2:Hằng có quyển truyện

mới, Thanh mượn bạn đem về nhà

xemvà hứa sẽ gữi gìn cẩn thận, nhưng

vè nhà, Thanh sơ ý để em bé nghịch

làm rách truyện

+Theo em, thanh có thể làm gì?

+Nếu là Thanh, em sẽ chọn cách nào?

-Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm hoạt

động trong thời gian 2 phút

-Mời đại diện các nhóm trình bày -Các nhóm trình

-Sau mỗi tình huốmg, gv cho lớp nhận bày

xét, bổ sung -lớp nhận xét

-Thảo luận lớp

-Gv nêu các câu hỏi để hs thảo luận

theo từng tình huống

+Em có đồng ý với cách xử lí của

nhóm bạn không? Vì sao?

+Theo em, Tiến sẽ nghĩ gì khi thấy Tân

không sang nhà mình như đã hứa?

-Kết luận:
-Tình huống 1: Tân cần sang nhà bạn -hs lắng nghe

để học như đã hứa hoặc tìm cách báo

cho bạn xem phim xong sẽ sang học để

bạn khỏi chờ

-Khi sang nhà bạn không đúng giờ như

đã hẹn, cần phải xin lỗi bạn và giải

thích lí do

-Mời các nhóm khác thảo luận tình

huống 2

-Thảo luận lớp: -hs bày tỏ các ý

+Em có đồng ý cách giải quyết của kiến của mình và

nhóm bạn không? Vì sao? nêu các ý kiến thắc

+Theo em, Hằng đã nghĩ gì khi Thanh mắc

không dán trả lại truyện và xin lỗi mình

về việc đã làm rách truyện?

-Kết luận:

-Tình huống2: Thanh cần dán trả lại

truyện cho Hằng và xin lỗi bạn.Nếu -hs lắng nghe

sách bị rách quá nhiều, có thể trình bày

với ba mẹ xin tiền để mua quyển truyện
mới trả lời bạn

-Kết luận chung: Đối với 2 tình huống

trên, Tân và Thanh không giữ đúng lời

hứa làm Tiến và Hằng cảm thấy không

vui, không hài lòng, có thể mất lòng tin

khi bạn không giữ đúng lời hứa với

mình

-Cần phải gữi lời hứa vì gữi lời hứa là

tự tôn trọng và tôn trọng người khác

-Khi vì một lí do nào đó, em không

thực hiện được lời hứa với bạn, em cần

phải xin lỗi bạn và giải thích lí do

-Mục tiêu: Hs biết tự đánh giá việc giữ

HĐ 3 lời hứa của bản thân

Tự liên hệ -Gv nêu yêu cầu liên hệ

(5 phút) +Thời gian qua, em có hứa với ai điều

gì không? Em có thực hiện được điều

đã hứa không? Vì sao? -hs tự liên hệ

+Em cảm thấy thế nào khi thực hiện

được hay không thực hiện được điều đã
hứa?

-Gv nhận xét, khen những hs đã biết

gữi lời hứa và nhắc nhở các em thực

hiện bài học trong cuộc sống

-Thực hiện gữi lời hứa với bạn bè và

Hướng dẫn mọi người

thực hành -Sưu tầm các gương biết gữi lời hứa

(2 phút) với bạn bè trong lớp, trong trường

-Nhận xét tiết học

Nhận xét- -Dặn dò hs : đọc trước các bài tập

dặn dò 4,5,6,7 (trang 7,8 vở bài tập đạo đức)

(2 phút) để tiết sau học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản