Đề tài “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chia sẻ: voibuondon

Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản