intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tấm gương đạo đức

Xem 1-20 trên 406 kết quả Tấm gương đạo đức
 • Cuốn sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” (Tập 5) giới thiệu 49 tập thể và 84 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố, minh chứng cho ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm và khát vọng vượt qua khó khăn để xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thành phố phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

  pdf153p kimphuong1139 06-11-2023 8 4   Download

 • Ebook "Những chuyện kể về tấm gương trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh" với mong muốn giúp cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn có thêm hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf149p kimphuong1136 21-10-2023 8 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Những chuyện kể về tấm gương trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tiếp tục giới thiệu các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cuốn sách góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  pdf115p kimphuong1136 21-10-2023 4 4   Download

 • Cuốn sách "Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học" được biên soạn nhằm giúp độc giả có thêm nguồn tài liệu nghiên cứu, học tập những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua lời kể của những người từng được làm việc và phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả đã ghi lại thành những câu chuyện ngắn gọn, súc tích và rút ra những bài học quý báu trong công việc cũng như trong cuộc sống mà mọi người cần học tập, noi theo.

  pdf39p kimphuong1135 21-10-2023 6 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học" tiếp tục ghi lại thành những câu chuyện ngắn gọn, súc tích và rút ra những bài học quý báu trong công việc cũng như trong cuộc sống của Người; Cuốn sách là tài liệu quý, giúp đông đảo bạn đọc có thêm hiểu biết về những giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn nỗ lực phấn đấu học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  pdf57p kimphuong1135 21-10-2023 6 5   Download

 • Ebook "Hồ Chí Minh - Tấm gương lớn về sự nêu gương" đề cập khái quát những khía cạnh nêu gương tiêu biểu nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người đọc tham khảo những nội dung chính, những giá trị cơ bản và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện noi gương, học tập, làm theo tấm gương lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 1 cuốn sách cung cấp tới bạn đọc những nội dung chính về: Nêu gương và noi gương; Sự nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf125p kimphuong1135 21-10-2023 5 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hồ Chí Minh - Tấm gương lớn về sự nêu gương" tiếp tục tình bày những nội dung về giá trị soi sáng của tấm gương lớn về nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phương hướng, biện pháp noi theo tấm gương lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Mời các bạn cùng đón đọc!

  pdf55p kimphuong1135 21-10-2023 5 4   Download

 • Cuốn sách "Về đạo đức cách mạng: Phần 1" tập hợp một số tác phẩm và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đời sống mới - chỉ rõ bước đường thực hành đời sống mới một cách vắn tắt, rõ ràng, thiết thực, dễ hiểu; Sửa đổi lối làm việc - sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

  pdf142p kimphuong1135 21-10-2023 5 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Về đạo đức cách mạng" tiếp tục trình bày một số tác phẩm và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: Cần kiệm liêm chính; Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; Đạo đức cách mạng; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

  pdf74p kimphuong1135 21-10-2023 3 3   Download

 • Ebook "Những câu chuyện về Bác Hồ trong hoạt động ngoại giao: Phần 1" cung cấp cho người đọc những mẫu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng những bài học lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động ngoại giao. Qua những trang viết nhẹ nhàng, súc tích, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p kimphuong1135 21-10-2023 6 6   Download

 • Tài liệu "Những nhà bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam" giới thiệu đến chúng ta cuộc đời và sự nghiệp của các nhà bác học Việt Nam, họ là những gương mặt ưu tú, đại diện cho tài năng và đạo đức của dân tộc ta, những tấm gương về sự uyên bác, đức độ của người thầy giáo, dù ở hoàn cảnh nào cũng sáng ngời vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ. Phần 1 gồm các nhà bác học nổi tiếng: Đại danh y Tuệ Tĩnh; Vũ Hữu - nhà toán học đầu tiên của Việt Nam; Lương Thế Vinh - trạng nguyên đa tài; Đại danh y - nhà tư tưởng Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Nguyễn Trường Tộ - một trí tuệ lỗi lạc;...

  pdf101p vimurdoch 18-09-2023 10 4   Download

 • Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nhiệm vụ cốt lõi trong công tác giáo dục đào tạo, là một hướng đi phù hợp giúp sinh viên nhận thức đúng đắn, hoàn thiện đạo đức, hình thành lối sống tốt đẹp đáp ứng xu thế thời đại. Bài viết đề cập tới sự cần thiết và biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  pdf8p kimphuong1130 28-09-2023 5 2   Download

 • Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục - đào tạo. Trong giáo dục và đào tạo, Người luôn luôn chú trọng đến nội dung và phương pháp học tập. Bài viết nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trong học tập các môn Lý luận chính trị từ tấm gương tự học của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf6p vifriedrich 06-09-2023 4 3   Download

 • Ebook Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014): Phần 2 tiếp trục trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Học tập cách Bác Hộ dự họp chi bộ bàn về sinh hoạt đảng hiện nay; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách khiêm nhường của Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf203p vihulk 20-07-2023 6 3   Download

 • Ebook Hồ Chí Minh về kiều dân và kiều bào do phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Đăng Đàn sưu khảo sẽ giúp bạn đọc ôn lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với kiều bào để từ đó nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Đối với kiều bào, quyển sách sẽ là tài liệu quý để mỗi người hiểu rõ hơn quan điểm, tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tin tưởng vào con đường phát triển đất nước do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

  pdf460p vithor 20-07-2023 2 2   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Nâng cao hứng thú học tập phần Công dân với đạo đức lớp 10 thông qua việc sử dụng chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đưa ra một số tiết minh họa cho việc sử dụng chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 10, giúp học sinh hứng thú trong học tập, dễ tiếp thu bài học, tạo cho các em lòng tin, động cơ, hoài bão và hành vi tốt đẹp phù hợp với các chuẩn mực xã hội góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

  doc13p phuong10693 19-06-2023 5 4   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: Phần 2 nêu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Người trong giai đoạn hiện nay.

  pdf117p dangnhuy06 25-05-2023 5 2   Download

 • Cuốn sách "Bác Hồ - Một mẫu mực về sự giản dị và khiêm tốn" tập hợp các bài viết của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bài viết thể hiện những tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của nhân dân Việt Nam và thế giới dành cho Người. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf91p besfriend03 08-05-2023 9 5   Download

 • Qua cuốn sách "Bác Hồ - Một mẫu mực về sự giản dị và khiêm tốn", bạn đọc có thể hiểu sâu sắc hơn về tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của nhân dân Việt Nam và thế giới dành cho Người, về tấm gương đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Hồ Chí Minh trong hành trình 79 mùa Xuân cuộc đời Người.

  pdf73p besfriend03 08-05-2023 5 4   Download

 • Cuốn sách "Ebook Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời" gồm bảy chuyên đề, góp phần làm rõ những phẩm chất cần có của mỗi cán bộ, đảng viên, trên ba lĩnh vực: Tư tưởng, đạo đức, phong cách theo tấm gương cao đẹp của Bác Hồ. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf75p besfriend03 08-05-2023 4 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2