intTypePromotion=1

13 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu

Chia sẻ: Chuheodethuong 09 | Ngày: | 14 tài liệu

0
2.059
lượt xem
33
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

13 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu VN giới thiệu đến các bạn BST Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu, nhằm giúp các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, với các đề tài nghiên cứu tiêu biểu như: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam; Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần công nghệ Ngọc Linh; Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh; Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu Hà Bắc; Kế toán nguyên vật liệu của Công ty cổ phần Khánh An; Một số vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán nguyên vật liệu; Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thủy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: 13 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu

 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam

  pdf 88p 143 10

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam với nội dung nghiên cứu gồm 3 chương, được trình bày như sau: lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp; Thực trạng kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam.

 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần công nghệ Ngọc Linh

  pdf 19p 73 0

  Nội dung nghiên cứu đề tài gồm có 3 chương, được trình bày cụ thể như sau: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần công nghệ Ngọc Linh; Thực trạng kế toán nguyên vật liệu của công ty cổ phần công nghệ Ngọc Linh; Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của Công ty Cổ phần công nghệ Ngọc Linh.

 3. Báo cáo thực tập nghiệp vụ: Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh

  pdf 65p 255 50

  Nội dung nghiên cứu đề tài gồm có 3 chương, trình bày cụ thể như sau: Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán của đơn vị; Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu; Kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu Hà Bắc

  doc 75p 172 34

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu Hà Bắc được nghiên cứu nhằm mục đích đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu công tác kể toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc từ đó rút ra nhận xét và có biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc.

 5. Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương

  doc 51p 840 166

  Nội dung báo cáo gồm các chương sau: chương 1 những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương, chương 2 tổng quan về công ty TNHH xây dựng Đại Dương, Chương 3 thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương, chương 4 một số nhận xét kiến nghị về công tác hạch toán kế toán.

 6. Báo cáo thực tập: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ Khí Quang Trung

  doc 69p 1968 500

  Báo cáo thực tập: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí Quang Trung trình bày các nội dung chính: tình hình đặc điểm chung của công ty, thực tế tổ chức kế toán NVL tại Công ty cơ khí Quang Trung, hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí Quang Trung. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kế toán.

 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu của Công ty cổ phần Khánh An

  doc 68p 305 116

  Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty, từ đó chỉ ra những ưu điểm và những tồn tại, những thuận lợi và khó khăn trong công tác kế toán. Qua đó, đề xuất những giải pháp giúp doanh nghiệp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cũng như thực hiện đúng chế độ, chính sách và chuẩn mực kế toán hiện hành.

 8. Báo cáo: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

  pdf 44p 326 74

  Báo cáo với chuyên đề "Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3" trình bày nội dung chia làm 3 phần: Phần 1 Đặc điểm tình hình chung của Công ty Dệt 8-3, phần 2 Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3, phần 3 Kết luận.

 9. Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát

  pdf 70p 517 153

  Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát, có cấu trúc được chia làm 3 phần: Phần 1 Cơ sở lý luận của đề tài, phần 2 Thực trạng vấn đề ở Công ty CP Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát, phần 3 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng NVL - CCDC tại công ty.

 10. Báo cáo thực tập: Một số vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ Phần TM Xây Dựng Vận Tải Hưng Phát

  doc 76p 694 317

  Nội dung nghiên cứu đề tài gồm có 3 chương, trình bày cụ thể như sau:Tổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Những lý luận chung về quản lý hạch toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất; Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty.

 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thủy

  doc 45p 885 353

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập tốt nghiệp "đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty công trình đường thủy"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long

  doc 96p 681 304

  Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm có: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp; Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long; Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng long và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty.

 13. Báo cáo thực tập tổng hợp: Kế toán nguyên vật liệu tại Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín

  doc 53p 5897 2147

  Nội dung đề tài gồm 3 chương được trình bày như sau: Khái quát chung về công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Đại Hồng Tín; Thực hành về ghi sổ kế toán; Một số ý kiến nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và các hình thức còn lại.

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=227
p_intCateID2=228
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2