Học tốt Nguyên lý thống kê với những bài học của Tổ hợp quốc tế TOPICA

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | 7 tài liệu

0
457
lượt xem
12
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Học tốt Nguyên lý thống kê với những bài học của Tổ hợp quốc tế TOPICA
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê đã từ đâu là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội. Do vậy, nguyên lý thống kê cũng là một công cụ không thể thiếu trong hoạt động nghiên cứu và quản lý. Để hiểu hơn, 7 bài học dưới đây sẽ đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích nhất.

Lưu

Tài liệu trong BST: Học tốt Nguyên lý thống kê với những bài học của Tổ hợp quốc tế TOPICA

 1. Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 1

  pdf 15p 295 89

  Giới thiệu thống kê học: Thống kê học là gì và đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Các loại thang đo thống kê. Giúp học viên hiểu được thống kê học là gì và vai trò của thống kê trong đời sống xã hội. Làm rõ đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Hiểu một số khái niệm và các loại thang đo được dùng nhiều trong thống kê....

 2. Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 2

  pdf 27p 228 90

  Quá trình nghiên cứu thống kê: Điều tra thống kê. Tổng hợp thống kê. Phân tích và dự đoán thống kê. Giúp học viên nắm được những vấn đề chung nhất về điều tra thống kê. Giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn tổng hợp thống kê và tập trung đi sâu vào phương pháp tổng hợp số liệu thống kê đã có. Giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn phân tích và dự đoán thống kê....

 3. Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 3

  pdf 30p 258 63

  Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội: Số tuyệt đối, số tương đối. Số bình quân. Các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức. Từ số liệu đã được tổng hợp, học viên có thể tính toán được các mức độ nhằm phản ánh hiện tượng kinh tế – xã hội, từ đó đưa ra nhận thức chung nhất về hiện tượng nghiên cứu.

 4. Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 4

  pdf 21p 194 62

  Phân tích hồi quy và tương quan: Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan. Một số mô hình hồi quy và cách xác định các tham số của mô hình. Cung cấp phương pháp phân tích thống kê nghiên cứu mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế – xã hội.

 5. Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 5

  pdf 25p 189 60

  Phân tích dãy số thời gian: Một số vấn đề chung về dãy số thời gian. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. Một số phương pháp biểu diễn xu hướng biến động của hiện tượng qua thời gian. Dự đoán thống kê ngắn hạn. Trang bị những kiến thức cơ bản về dãy số thời gian, bao gồm những khái niệm, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu diễn xu hướng phát triển của hiện tượng và dự báo thống kê ngắn hạn....

 6. Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 6

  pdf 27p 256 65

  Chỉ số: Các vấn đề chung về chỉ số và cách tính các loại chỉ số. Giới thiệu 3 hệ thống chỉ số dùng để phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng do ảnh hưởng của các nhân tố. Trang bị các kiến thức cơ bản về chỉ số trong thống kê, bao gồm các khái niệm, phương pháp tính chỉ số và phân tích hệ thống chỉ số.

 7. Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 7

  pdf 23p 166 42

  Mục tiêu: Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên. Giới thiệu một số phương pháp chọn mẫu. Tóm lược quy trình của một cuộc điều tra chọn mẫu. Trang bị các kiến thức cơ bản về điều tra chọn mẫu. Trên cơ sở đó, đi sâu nghiên cứu điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên qua đó giúp học viên có thể nắm bắt được cách suy rộng kết quả điều tra mẫu, xác định số đơn vị tiến hành...

Đồng bộ tài khoản