intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp bản tin nợ nước ngoài

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 6 tài liệu

1.580
lượt xem
442
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tổng hợp bản tin nợ nước ngoài
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế ban hành, tổng hợp, báo cáo, chia sẻ và công bố thông tin về nợ nước ngoài đã được ban hành kèm Quyết định số 232/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Thủ Tướng Chính Phủ. Đây là bản tin về nợ nước ngoài được phát hành nhằm thực hiện các quy địn về công bố thông tin về nợ nước ngoài của quy chế nói trên.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bản tin nợ nước ngoài

 1. Bản tin nợ nước ngoài số 1

  pdf 35p 167 30

  Quy chế ban hành, tổng hợp, báo cáo, chia sẻ và công bố thông tin về nợ nước ngoài đã được ban hành kèm Quyết định số 232/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Thủ Tướng Chính Phủ. Đây là bản tin về nợ nước ngoài được phát hành nhằm thực hiện các quy địn về công bố thông tin về nợ nước ngoài của quy chế nói trên

 2. Bản tin nợ nước ngoài số 2

  pdf 35p 136 17

  Tham khảo sách 'bản tin nợ nước ngoài số 2', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bản tin nợ nước ngoài số 3

  pdf 36p 113 15

  Tham khảo sách 'bản tin nợ nước ngoài số 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Bản tin nợ nước ngoài số 4

  pdf 38p 113 15

  Tham khảo sách 'bản tin nợ nước ngoài số 4', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bản tin nợ nước ngoài số 5

  pdf 38p 146 16

  Tham khảo sách 'bản tin nợ nước ngoài số 5', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bản tin nợ nước ngoài số 6

  pdf 36p 163 27

  Tham khảo sách 'bản tin nợ nước ngoài số 6', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2