intTypePromotion=3

Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 9 tài liệu

1
3.057
lượt xem
1.112
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa " được biên soạn nhằm giúp cho việc nâng cao chất lượng và đảm bảo tính thống nhất của việc định từ khóa tài liệu trong các cơ quan thông tin tư liệu của hệ thống tư liệu. tài liệu dùng để tham khảo bước đầu cho những người trực tiếp định từ khóa trong các cơ quan thông tin tư liệu

Lưu

Tài liệu trong BST: Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa

 1. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 1

  pdf 5p 255 69

  Tài liệu " Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa " được biên soạn nhằm giúp cho việc nâng cao chất lượng và đảm bảo tính thống nhất của việc định từ khóa tài liệu trong các cơ quan thông tin tư liệu của hệ thống tư liệu. tài liệu dùng để tham khảo bước đầu cho những người trực tiếp định từ khóa trong các cơ quan thông tin tư liệu

 2. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 2

  pdf 5p 140 31

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 2', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 3

  pdf 5p 119 26

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 4

  pdf 5p 116 25

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 4', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 5

  pdf 5p 109 25

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 5', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 7

  pdf 5p 88 23

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 7', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 8

  pdf 5p 75 21

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 8', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 9

  pdf 5p 78 20

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 9', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 10

  pdf 5p 107 19

  Tham khảo tài liệu 'mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa part 10', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 

Đồng bộ tài khoản