intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 6 tài liệu

3.386
lượt xem
870
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua, phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp; công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu và thải ra nhiều chất thải. Dân số tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các dịch vụ cơ bản về giáo dục và y tế hiện còn bất cập, các loại tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để...đang là những vấn đề bức xúc.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

 1. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 1

  pdf 34p 359 123

  CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Đặt vấn đề Trong những năm qua, phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp; công nghệ sản xuất

 2. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 2

  pdf 15p 396 138

  CHUYÊN ĐỀ 2: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở CẤP HUYỆN 1.Vai trò, nhiệm vụ của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của chính quyền cấp Huyện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sửa đổi năm 2003 quy định chức năng

 3. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3

  pdf 115p 345 131

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 4

  pdf 89p 320 103

  1. Mở đầu Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 đã đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống pháp luật về môi trường ở nước ta. Lần đầu tiên, các khái niệm cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường được định nghĩa một cách chuẩn tắc, quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân được quy định bằng pháp luật.

 5. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 5

  pdf 51p 343 85

  1. Giới thiệu về hệ thống các văn bản pháp luật về tài nguyên nước Hệ thống các văn bản quy pháp pháp luật về tài nguyên nước bao gồm: 1. Luật số 08/1998/QH10 về Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa X;

 6. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

  pdf 53p 357 118

  CHUYÊN ĐỀ 6 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN CÁC CẤP 1. Một số khái niệm cơ bản về hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2