intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 8 tài liệu

2.759
lượt xem
731
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tổng hợp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc chung: Người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất phải là người sử dụng đất có quan hệ trực tiếp với nhà nước trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất; Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ được Nhà nước giao đất hoặc công. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư, hoạt động văn hoá, hoạt động khoa học thường xuyên hoặc về sống ổn định tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam giao đất, cho thuê đất, được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai

 1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 1

  pdf 18p 229 101

  BÀI 1. ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU 1. Đối tượng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.1. Đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất (Căn cứ theo Điều 9, 107 của Luật đất đai năm 2003, Điều 39 và 83 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP)

 2. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 2

  pdf 28p 217 80

  BÀI 2. ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Một số quy định chung 1.1. Các trường hợp đăng ký biến động đất đai Đăng ký biến động về sử dụng đất thực hiện đối với thửa đất đã cấp GCNQSDĐ có thay đổi về nội dung đã ghi trên GCNQSDĐ.

 3. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 3

  pdf 19p 193 72

  BÀI 3. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo quy định tại quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất.

 4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 4

  pdf 27p 230 77

  BÀI 1. LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Hồ sơ địa chính gồm Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai và bản lưu GCNQSDĐ. Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai có nội dung được lập và quản lý trên máy tính dưới dạng số (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu địa chính)

 5. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 5

  pdf 14p 193 64

  BÀI 2. CHỈNH LÝ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 1. Chỉnh lý hồ sơ địa chính 1.1. Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 1.1.1. Việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính tại Văn phòng ĐKQSDĐ được thực hiện dựa trên các căn cứ sau: a) Bản lưu GCNQSDĐ hoặc bản sao GCNQSDĐ

 6. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 6

  pdf 6p 243 66

  BÀI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai 1.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 7. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 7

  pdf 27p 279 81

  BÀI 2. CHỈ TIÊU, BIỂU MẪU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ bao gồm: a) Diện tích đất theo mục đích sử dụng và người sử dụng, người quản lý đất theo quy định của Luật Đất đai

 8. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 8

  pdf 27p 222 69

  1. Thẩm quyền xác nhận biểu thống kê đất đai và công bố kết quả thống kê đất đai 1.1. Biểu thống kê đất đai của cấp xã do cán bộ địa chính lập và ký, Chủ tịch UBND cùng cấp ký xác nhận và ký báo cáo kết quả thống kê đất đai gửi UBND cấp trên trực tiếp.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2