intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 6 tài liệu

3.238
lượt xem
709
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước

Lưu

Tài liệu trong BST: Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính

 1. Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính - chuyên đề 1

  pdf 25p 333 106

  CHUYÊN ĐỀ 1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ BÀI 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm chung 1.1. Khái niệm, nguyên tắc, nội dung quản lý hành chính nhà nước - Khái niệm: Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội...

 2. Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính - chuyên đề 2

  pdf 37p 531 141

  CHUYÊN ĐỀ 2 SỬ DỤNG VÀ CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BÀI 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1. Các đơn vị thường dùng trong đo đạc 1.1. Đơn vị đo chiều dài Trong đo đạc đơn vị cơ bản dùng để đo chiều dài là mét (viết tắt là m).

 3. Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính - chuyên đề 3

  pdf 57p 234 82

  CHUYÊN ĐỀ 3 QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT BÀI 1: QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 1. Khái niệm, mục đích và các văn bản pháp lý về quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất. 1.1. Khái niệm, mục đích của quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất. 1.1.1. Khái niệm, mục đích của quy hoạch sử dụng đất.

 4. Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính - chuyên đề 4

  pdf 119p 367 130

  CHUYÊN ĐỀ 4 ĐĂNG KÝ, THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH BÀI 1: ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 1. Khái niệm đăng ký quyền sử dụng đất 1.1 Thuật ngữ đăng ký Trong thực tiễn xã hội có nhiều loại hình đăng ký như: đăng ký hộ tich; đăng ký quyền sở hữu tài sản, phương tiện; đăng ký lao động

 5. Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính - chuyên đề 5

  pdf 65p 221 97

  CHUYÊN ĐỀ 5 THANH TRA, KIỂM TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai ở cơ sở 1.1. Một số vấn đề cơ bản về thanh tra, kiểm tra đất đai 1.1.1. Khái niệm Hoạt động thanh tra, kiểm tra là một trong những chức năng thiết yếu của quá trình quản lý nhà nước; nó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước.

 6. Sử dụng và chỉnh lí bản đồ địa chính - chuyên đề 6

  pdf 20p 173 71

  CHUYÊN ĐỀ 6: QUẢN LÝ XÂY DỰNG Ở CẤP XÃ BÀI 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1. Một số vấn đề trong quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn Điểm dân cư nông thôn ( các làng, xóm, thôn, bản… )

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2