intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiến thức cần biết về TOEFL, TOIEC

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | 12 tài liệu

3.993
lượt xem
1.060
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Kiến thức cần biết về TOEFL, TOIEC
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TOEFL (được đọc là toe-full hoặc toffle) là viết tắt của Test Of English as a Foreign Language. TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mĩ). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mĩ. Điểm số TOEFL có giá trị trong 2 năm. Ngoài ra, các tổ chức như cơ quan chính phủ, cơ quan cấp giấy phép, doanh nghiệp, hoặc học bổng chương trình có thể yêu cầu chứng chỉ này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Kiến thức cần biết về TOEFL, TOIEC

 1. Những điều cần biết về kỳ thi TOEFL mới, TOEFL iBT

  pdf 0p 2457 1167

  Kỳ thi TOEFL dạng mới ( Internet- based) hay còn lại là TOEFLiBT sẽ kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ. Các kỹ năng này rất quan trọng trong việc đảm bảo giao tiếp có hiệu quả, đó là kỹ năng nói, nghe, đọc, viết. TOEFLiBT nhấn mạnh vào việc kiểm tra các kỹ năng này và đây là kỳ thi cung cấp thông tin đầy đủ hơn về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh của thí sinh cho các trường đại học, các viện nghiên cứu.......

 2. TOEFL Grammar Review

  doc 128p 1690 1164

  Một câu trong tiếng Anh bao gồm các thành phần sau đây SUBJECT - VERB AS PREDICATE - COMPLEMENT(OBJECT DIRECT+INDIRECT) - MODIFIER SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ.

 3. American Ways

  pdf 327p 1824 1307

  Tham khảo sách 'american ways', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. 504 Absolutely Essential Words

  pdf 144p 1619 1270

  Tham khảo sách '504 absolutely essential words', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. 8 Kinds of Writing

  pdf 100p 1730 1405

  English learning materials, training of skills heard, preparing for the TOEFL, IELTS, TOEIC. Lessons and Practice for Writing Test and Samples.English grammar is the grammatical structure of English sentences just the place orderly, proper and harmonious relations between the word elements to form a complete sentence and regulations in order to communicate a correctly, and basically most scientific. English grammar can be generalized into two contents, which are the elements,

 6. TOEFL-GRAMMAR

  pdf 126p 2173 1315

  1. Chủ ngữ (Subject): Đứng đầu câu làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Chủ ngữ có thể là 1 cụm từ, 1 động từ nguyên thể ( có to), 1 V_ing, song nhiều nhất vẫn là 1 danh từ vì 1 danh từ có liên quan tới những vấn đề sau: 1.1 Danh từ đếm được và không đếm được: Danh từ đếm được có thể được dùng với số đếm do đó có hình thái số it và số nhiều. Nó có thể dùng được với a( an) và the.......

 7. Examinee Handbook - TOEIC

  pdf 0p 2018 1169

  Những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi TOEIC để đạt điểm số tuyệt đối và những lời khuyên cho các bạn trong quá trình ôn tập thông qua các bài test.

 8. TOEFL Test of written English Topics and Model Essays

  pdf 292p 2494 1664

  "Topics in the following list may appear in your actual test. You should become familiar with this list before you take the computer-based TOEFL test. Remember that when you take the test you will not have a choice of topics. You must write only on the topic that is assigned to you. 185 You have enough money to purchase either a house or a business. Which would you choose to buy? Give specific reasons to explain your choice."

 9. Oxford Practice Grammar

  pdf 433p 2011 1340

  Who is this book for? Oxford Practice Grammar is for students of English at a middle or intermediate level. This means students who are no longer beginners but who are not yet expert in English. The book is suitable for those studying...

 10. Oxford preparation course for the TOEIC Test

  doc 117p 2141 1633

  TOEIC Test Package will help you learn new phrases, idioms, expressions and English grammar structures every single day. And you won't even have to cram any grammar rules or vocabulary words into your head. Instead, you will be absorbing bits and pieces of the English language almost without realizing it. This compact TOEIC Test Package is the only printable English test and flash card collection currently available on the Internet. It contains 684 TOEIC vocabulary tests and 100 TOEIC grammar tests. You will also get 3.420 TOEIC Words as Flash cards and TOEIC Vocabulary word list in alphabetical order. This...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2