intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế và phân tích thuật toán

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 5 tài liệu

2.480
lượt xem
612
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Thiết kế và phân tích thuật toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi thuật toán đều có một số (có thể bằng không) các dữ liệu vào(input). Đó là các giá trị cần đưa vào khi thuật toán bắt đầu làm việc. Các dữ liệu này cần được lấy từ các tập hợp giá trị cụ thể đó. Chẳng hạn, trong thuật toán Euclid ở trên, các số m và n là các dữ liệu lấy từ tập các số nguyên dương

Lưu

Tài liệu trong BST: Thiết kế và phân tích thuật toán

 1. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 1

  pdf 26p 127 57

  Thuật toán là một dãy hữu hạn các bước, mỗi bước mô tả chính xác các phép toán, hoặc hành động cần thưc hiện để cho ta lời giải của bài toán

 2. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 2

  pdf 38p 113 33

  Mục tiêu-sau khi học chương này, sinh viên cần phải trả lời được các câu hỏi sau: tại sao cần phân tích đánh giá giải thuật. tiêu chuẩn nào để đánh giá một giải thuật là tốt

 3. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 3

  pdf 20p 84 26

  Kỹ thuật tham ăn thường được vận dụng đê giải bài toán tối ưu tổ hợp bằng cách xây dựng một phương án X

 4. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 4

  pdf 42p 112 33

  Chia để trị là một kỹ thuật thiết kế thuật toán bao gồm việc chia một bài toán cần giải ra thành những bài toán con nhỏ hơn có cùng một loại vấn đề...

 5. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 5

  pdf 38p 84 29

  Cho số tự nhiên n

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2