Tìm hiểu Lập trình web qua bộ bài giảng hay và hấp dẫn

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.864
lượt xem
260
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Tìm hiểu Lập trình web qua bộ bài giảng hay và hấp dẫn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Lập trình web cung cấp các thông tin cần thiết để đẩy nhanh tốc độ thiết kế Web thông qua việc thực hành với các mẫu của chuyên gia thiết kế Web.

Lưu
Sau khi học xong bộ bài giảng với 12 slide này các bạn sẽ ngay lập tức cải thiện được Web site của mình. Xây dựng Web site mới thật sinh động, tương thích với nhiều môi trường khác nhau. Bài giảng trình bày khoa học, có hình minh họa dễ hiểu giúp ích cho các bạn đang học lập trình Web. Chúc các bạn học tốt!

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu Lập trình web qua bộ bài giảng hay và hấp dẫn

 1. Lập trình web - Giới thiệu

  ppt 8p 326 46

  Ngôn ngữ lập trình PHP được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java. PHP rất dễ học nên đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

 2. Lập trình web - Chương 1 Internet and Web

  ppt 27p 248 16

  Nội dung: Giới thiệu lịch sử về Internet và Web, và các khái niệm. Các dịch vụ cơ bản của Internet, khai thác tài nguyên trên Internet, đồng thời trình bày các bước thiết lập website.

 3. Lập trình web - Chương 2 HTML cơ bản

  ppt 74p 276 41

  HTML là thành phần cơ bản nhất để xây dựng lên trang web. Cho dù trang web của bạn có được thiết kế bằng PHP, ASP hay CGI, nhưng nếu muốn hiển thị nội dung lên trình duyệt. Bao giờ output cuối cùng vẫn sẽ là HTML, đây chính là định dạng mà trình duyệt web của bạn có thể đọc được và hiển thị nội dung theo nó.

 4. Lập trình web - Chương 3 CSS – Casscading Style Sheets

  ppt 51p 325 87

  CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh, CSS được tổ chức World Wide Web giới thiệu vào năm 1996. CSS chỉ đơn thuần là một file có phần mở rộng là .css, trong file này chứa những câu lệnh CSS, mỗi câu lệnh css sẽ định dạng một thành phần nhất định của tài liệu HTML như màu sắc, font chữ.

 5. Lập trình web - Chương 4 PHP cơ bản

  ppt 58p 426 45

  Bài giảng giới thiệu về PHP, các cơ chế hoạt động của Web, cú pháp và qui ước trong PHP. PHP được Pasmus Lerdorf phát triển từ năm 1994, phát triển để phát sinh các form đăng nhập sử dụng giao thức HTTP của Unix.

 6. Lập trình web - Chương 5 HTML Form

  ppt 30p 317 73

  Ngôn ngữ HTML dùng các tag hoặc các đoạn mã lệnh để chỉ cho các trình duyệt cách hiển thị các thành phần của trang như text và graghics ,và đáp lại những thao tác của người dùng bởi các thao tác ấn phím và nhắp chuột.

 7. Lập trình web - Chương 6 PHP và CSDL

  pdf 47p 244 22

  Nội dung bài giảng trình bày về MySQL, các bước kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Đồng thời nêu lên một số vấn đề thường gặp các bài toán liên quan đến cơ sở dữ liệu.

 8. Lập trình web - Chương 7 Truyền nhận dữ liệu qua môi trường web

  pdf 32p 251 20

  Bài giảng trình bày cơ chế truyền và dữ liệu giữa các trang web. Có 2 cách truyền dữ liệu qua POST và GET, phương thức GET, phương thức POST. Đồng thời nêu lên một số ví dụ.

 9. Lập trình web - Chương 8 PHP nâng cao

  ppt 35p 315 53

  Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt.

 10. Lập trình web - Chương 9 Javascript

  ppt 60p 237 12

  Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt.

 11. Lập trình web - Chương 10 HTML DOM với Javascript

  ppt 73p 278 46

  Các đối tượng DOM được hỗ trợ trong Javascript. Một số thuộc tính và phương thức trong HTML DOM. HTML DOM và xử lý sự kiện bằng javascript.Giới thiệu DOM và HTML DOM. Các đối tượng DOM được hỗ trợ trong Javascript. Một số thuộc tính và phương thức trong HTML DOM.

 12. Lập trình web - Chương 11 PHP và Ajax

  ppt 34p 238 16

  AJAX là thuật ngữ viết tắt của Asynchronous Javascript and XML . AJAX thông qua js để cung cấp một công nghệ phía client-script để gọi ngầm một lệnh background để phía server thực hiện và nhận thông tin trả về, update thông tin của trang nhanh mà không cần phải load lại cả trang, rất mất thời gian load lại những cái không cần update.

Đồng bộ tài khoản