Trọn bộ 12 Cuốn sách Hồ Chí Minh toàn tập của NXB Chính trị quốc gia

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 12 tài liệu

0
3.633
lượt xem
188
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Trọn bộ 12 Cuốn sách Hồ Chí Minh toàn tập của NXB Chính trị quốc gia
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba trở thành bộ sách kinh điển lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao về cách mạng Việt Nam.

Lưu
Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba trở thành bộ sách kinh điển lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao về cách mạng Việt Nam. Bộ sách đã phản ánh thiên tài trí tuệ của vị lãnh tụ người thầy của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng mácxít vĩ đại, đã phản ánh quá trình lịch sử đấu tranh anh dũng và thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hân hạnh giới thiệu quý bạn đọc!

Tài liệu trong BST: Trọn bộ 12 Cuốn sách Hồ Chí Minh toàn tập của NXB Chính trị quốc gia

 1. Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1

  pdf 280p 775 302

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa khoa học xã hội, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người,...

 2. Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  pdf 401p 716 258

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

 3. Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6

  pdf 341p 420 226

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1950 đến cuối tháng 12 năm 1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

 4. Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7

  pdf 47p 117 19

  Danh mục các Sắc lệnh và Quyết định do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký từ nǎm 1953 đến tháng 6-1955 Tự phê bình và phê bình (14-6-1955) Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói (13-6-1955) Phát triển Đảng ở nông thôn trong phát động quần chúng (7-6-1955) Đạo đức Cách mạng (6-6-1955).

 5. Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8

  pdf 31p 114 22

  TẬP 8 (1956-1957) Hồ Chí Minh toàn tập tập 8 Download Điện mừng Đại hội nhân dân Á -Phi (27-12-1957) Lời phát biểu ở sân bay Gia Lâm khi đi dự lễ kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng Tháng Mười về (21-12-1957) Ai mạnh hơn? (7-12-1957) Điện gửi Tổng thống Xucácnô (5-12-1957).

 6. Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9

  pdf 55p 150 17

  Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ nhất năm 1980, do Nhà xuất bản Sự thật phát hành, gồm 10 tập với khoảng 1800 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 7. Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 10

  pdf 43p 148 33

  Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 8. Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 11

  pdf 54p 164 63

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 11 (1963 - 1965) bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1963 đến tháng 12-1965. Các tác phẩm trong tập này phản ánh đầy đủ và sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện mục tiêu chung là hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

 9. Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 12

  pdf 35p 123 26

  TẬP 12 (1966 - 1969) Hồ Chí Minh toàn tập tập 12 - Nói chuyện tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thǎm miền Bắc (28-2-1969) Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 19h 14' Thưa các cụ, các cô, các chú, Trong thơ chúc Tết nǎm nay, tôi có nói là: Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.

Đồng bộ tài khoản