intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | 15 tài liệu

23.859
lượt xem
819
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Trọn bộ Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm mục đích giúp cho các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm tài liệu chất lượng về Thống kê ứng dụng trong kinh doanh. TaiLieu.VN gửi đến các bạn Bộ sưu tập "Trọn bộ Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh". Bộ sưu tập gồm 15 bài giảng được tổng hợp có hệ thống. Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập để bổ sung thêm kiến thức chuyên ngành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

 1. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 14p 513 64

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0" cung cấp cho người học các thông tin: Vai trò và mục tiêu của học phần, tài liệu học tập, yêu cầu học tập, kiểm tra đánh giá, phương pháp học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

 2. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 23p 774 37

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về thống kê ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê (TK) là gì, các phương pháp nghiên cứu TK, vai trò của TK, một số khái niệm thường dùng trong TK, khái quát quá trình nghiên cứu TK,... Mời các bạn cùng tham khảo.

 3. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 15p 387 27

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định DL cần thu thập, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp, các kỹ thuật (phương pháp) lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

 4. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 21p 496 30

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng tần số, đồ thị phân phối tần số (histogram) và đa giác tần số, biểu đồ thân và lá, đồ thị thanh và đồ thị hình tròn, biểu đồ pareto. Mời các bạn cùng tham khảo.

 5. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 26p 574 27

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng đại lượng số" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đại lượng đo lường độ tập trung và phương pháp mô tả hình dáng tập DL, các đại lượng đo lường độ phân tán, các đại lượng TK mô tả cho bảng tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

 6. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 34p 490 29

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và các quy luật phân phối XS,... Mời các bạn cùng tham khảo

 7. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 14p 393 23

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối của tỷ lệ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

 8. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 20p 377 26

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 7: Ước lượng các tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng trung bình tổng thể, ước lượng tỷ lệ tổng thể, xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng, ước lượng trên 2 tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

 9. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 34p 301 17

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 8: Kiểm định giả thuyết về tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung về kiểm định, KĐ giả thuyết trên một tổng thể, KĐ giả thuyết trên hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

 10. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 15p 317 23

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: ANOVA" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

 11. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 10 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 17p 264 14

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 10: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon về trung vị của một tổng thể, kiểm định dấu và hạng Wilcoxon trên 2 tổng thể trường hợp lấy mẫu cặp, KĐ Kruskal - Wallism,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

 12. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 30p 247 13

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 11: Hồi quy và tương quan đơn biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với hồi quy, mô hình hồi quy tuyến tính đơn, tương quan tuyến tính, tương quan giữa các biến định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

 13. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 12 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 19p 277 11

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 12: Hồi quy tuyến tính đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể đa biến, phương trình hồi quy tuyến tính mẫu đa biến, hồi quy với biến đầu vào định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

 14. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 21p 294 15

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 13: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về chỉ số, chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc, chỉ số không gian (chỉ số địa phương),... Mời các bạn cùng tham khảo.

 15. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 14 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  pdf 30p 309 17

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 14: Dự báo dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi thời gian, các phương pháp dự báo dựa trên chuỗi thời gian, dự báo bằng mô hình nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2