Trọn bộ bài giảng Quản trị học - Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.247
lượt xem
86
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn bộ bài giảng Quản trị học - Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Quản trị học của Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc biên soạn gồm 10 slide trình bày các khí cạnh khác nhau về quản trị học như môi trường quản trị...

Lưu
Quản trị học là một quá trình do một hay nhiều người thực hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được kết quả tốt. Thuật ngữ Quản trị được định nghĩa là quá trình điều phối các công việc để chúng có thể được hoàn thành với hiệu suất và hiệu quả cao nhất, bằng và thông qua những người khác.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Quản trị học - Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc

 1. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 1: Tổng quan về quản trị học

  pdf 0p 68 5

  Quản trị học là một quá trình do một hay nhiều người thực hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được kết quả tốt. Đến với chương 1 bài giảng sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về quản trị.

 2. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 2: Các lý thuyết quản trị

  pdf 0p 127 17

  Bài giảng quản trị học chương 2 các lý thuyết quản trị, giúp các bạn nắm vững các hành vi, định lượng, môi trường tổ chức, quản trị chất lượng,... Mời các bạn tham khảo!

 3. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 3: Nhà quản trị

  pdf 0p 145 21

  Mục tiêu của nhà quản trị là phân biệt cấp bậc của nhà quản trị, mô tả năng lực cần thiết của nhà quản trị, xác định được vai trò của nhà quản trị, hiểu được mối quan hệ giữa cấp bậc quản trị, chức năng quản trị và năng lực quản trị.

 4. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 4: Môi trường tổ chức

  pdf 0p 91 13

  Bài giảng quản trị học chương 4 môi trường tổ chức, để giúp các bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về môi trường trong một tổ chức gồm có: môi trường vi mô, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà phân phối,... Mời các bạn tham khảo!

 5. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 5: Hoạch định

  pdf 0p 106 12

  Nội dung chương 5 hoạch định gồm có: Khái niệm hoạch định, cấp độ hoạch định, khái niệm mục tiêu, quy trình hoạch định, mô hình phân tích chiến lược. Để nắm rõ hơn mời các bạn tham khảo tài liệu!

 6. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 6: Tổ chức

  pdf 0p 139 30

  Bài giảng Quản trị học của Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc chương 6 tổ chức, gồm một số nội dung như: Khái niệm tổ chức, nguyên tắc tổ chức, nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức, các mô hình cơ cấu tổ chức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

 7. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 7: Chức năng lãnh đạo

  pdf 0p 104 12

  Chức năng lãnh đạo của một nhà quản trị khác với nhà lãnh đạo khác nhau chỗ nào, và phong cách lãnh đạo, các lý thuyết về động cơ của một nhà lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo!

 8. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 8: Kiểm soát

  pdf 0p 84 9

  Vai trò của công tác kiểm soát, loại hình kiểm soát, quy trình kiểm soát, công cụ kiểm soát, quy trình cải tiến,... Nằm trong chương 8 của bài giảng quản trị học mời các bạn tham khảo!

 9. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 9: Ra quyết định

  pdf 0p 135 14

  Nội dung chương 9 ra quyết định gồm có: quy trình ra quyết định, phân loại ra quyết định, lý thuyết ra quyết định. Để nắm vững những kiến thức này mời các bạn cùng tham khảo!

 10. Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 10: Truyền thông quản trị

  pdf 0p 52 3

  Nội dung chương 10 gồm có: Khái niệm thông tin, hệ thống thông tin, vai trò của thông tin, phân loại thông tin, nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thông tin, loại hình giao tiếp. Mời các bạn tham khảo!

Đồng bộ tài khoản