Trọn bộ bài giảng Thuế nhà nước của TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Sdasf Dgfcg | Ngày: | 7 tài liệu

0
771
lượt xem
49
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng Thuế nhà nước của TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuế nhà nước của TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh giảng viên trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh bao gồm 7 chương, trình bày lý luận cơ bản về thuế nhà nước.

Lưu
Vậy trước hết chúng ta cần biết thuế là gì? thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật quy định các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp cho Nhà nước bằng một phần thu nhập của mình, nhằm tập trung một bộ phận quyền lực, của cải xã hội vào Ngân sách Nhà nước. Mời các bạn tìm hiểu vấn đề thuế qua bộ bài giàng.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Thuế nhà nước của TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

 1. Bài giảng thuế nhà nước - Chương 1 Đại cương về thuế ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

  ppt 18p 67 15

  Bài giảng trình bày: các khái niệm, vai trò của thuế. Các yếu tố cơ bản của một luật thuế. Phân loại thuế, các tiêu thức xây dựng hệ thống, chính sách thuế.

 2. Bài giảng thuế nhà nước - Chương 2 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

  ppt 37p 110 26

  Khái niệm thuế xuất nhập khẩu: là loại thuế gián thu. Thu vào hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam kể cả thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại.

 3. Bài giảng thuế nhà nước - Chương 3 Thuế thu nhập đặc biệt ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

  ppt 29p 79 15

  Nội dung bài giảng: trình bày khái niệm và mục đích của thuế thu nhập đặc biệt. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế. Căn cứ và phương pháp tính thuế.

 4. Bài giảng thuế nhà nước - Chương 4 Thuế giá trị gia tăng ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

  ppt 53p 84 21

  Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu. Tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

 5. Bài giảng thuế nhà nước - Chương 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

  ppt 49p 123 35

  Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp: là loại thuế trực thu. Thu trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí được trừ liên quan đến thu nhập.

 6. Bài giảng thuế nhà nước - Chương 6 Thuế thu nhập cá nhân ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

  ppt 63p 117 38

  Bài giảng trình luật thị hành, khái niệm và múc đích của thuế thu nhập cá nhân. Liệt kê các khoản thu nhập chịu thuế và các khoản miễn thuế.

 7. Bài giảng thuế nhà nước - Chương 7 Các loại thuế khác ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

  ppt 25p 114 26

  Ngoài các loại thuế từ 6 bài học trước, trong bài giảng này trình bày các loại thuế khác như: thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế môi trường.

Đồng bộ tài khoản