intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ bài giảng về tài chính quốc tế

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | 6 tài liệu

2.976
lượt xem
952
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Trọn bộ bài giảng về tài chính quốc tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính quốc tế là một chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành kinh tế quốc tế. Tài chính quốc tế chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.Bộ sưu tập giúp cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng - Giáo trình, bài giảng ngành tài chính do các thầy cô biên soạn và giảng dạy giúp củng cố và tự học môn tài chính cách hiệu quả.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng về tài chính quốc tế

 1. Bài giảng TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 1

  pdf 9p 105 34

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng - Giáo trình, bài giảng ngành tài chính do các thầy cô biên soạn và giảng dạy giúp củng cố và tự học môn tài chính cách hiệu quả.

 2. Bài giảng TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 2

  pdf 11p 130 28

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng - Giáo trình, bài giảng ngành tài chính do các thầy cô biên soạn và giảng dạy giúp củng cố và tự học môn tài chính cách hiệu quả.

 3. Bài giảng TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 3

  pdf 10p 122 26

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng - Giáo trình, bài giảng ngành tài chính do các thầy cô biên soạn và giảng dạy giúp củng cố và tự học môn tài chính cách hiệu quả.

 4. Bài giảng TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 4

  pdf 11p 135 26

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng - Giáo trình, bài giảng ngành tài chính do các thầy cô biên soạn và giảng dạy giúp củng cố và tự học môn tài chính cách hiệu quả.

 5. Bài giảng TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 5

  pdf 14p 94 23

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng - Giáo trình, bài giảng ngành tài chính do các thầy cô biên soạn và giảng dạy giúp củng cố và tự học môn tài chính cách hiệu quả.

 6. Bài giảng TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 6

  pdf 15p 153 60

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng - Giáo trình, bài giảng ngành tài chính do các thầy cô biên soạn và giảng dạy giúp củng cố và tự học môn tài chính cách hiệu quả.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2