intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính hấp dẫn

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 5 tài liệu

29.187
lượt xem
10.077
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Tập đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính hấp dẫn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu - khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính hấp dẫn

 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ_CHƯƠNG III

  doc 6p 1235 379

  1. Chọn đáp án đúng: A. Công ty trách nhiệm hữu hạn không thể phát hành cổ phiếu mà chỉ có thể phát hành trái phiếu B. Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ phát hành cổ phiếu mà không thể phát hành trái phiếu C. Đối với doanh nghiệp nhà nước, nguồn vốn tự có là nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước D. Vốn cố định của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền và toàn bộ tài sản cố định và các khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp 2. Một tài sản được coi là tài sản cố định đòi hỏi cần...

 2. Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 4

  doc 7p 1092 435

  Giao dịch nào sau đây là sử dụng ngân quỹ a. Trả cổ tức b. Giảm tồn kho nguyên vật liệu c. Bán đất đai d. Giảm thuế phải nộp Question 2 Nguồn vốn bên ngoài không bao gồm a. Giảm vốn luân chuyển ròng b. Vay dài hạn c. Phát hành cổ phiếu d. Vay ngắn hạn

 3. Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 3

  doc 23p 1232 635

  Question 1 Nếu bán hàng với điều kiện CBD, người bán sẽ Chọn một câu trả lời a. Mở tín dụng cho người mua trên một tài khoản mở b. Yêu cầu người mua trả tiền trước khi hàng hóa được gửi đi c. Mở tín dụng cho người mua trên tài khoản hối phiếu d. Yêu cầu người mua trả tiền ngay khi giao hàng

 4. Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 5

  doc 34p 1139 608

  Question 1 Tài trợ phát sinh gồm có a. Khoản phải thu b. Nợ ngắn hạn c. Khoản phải trả d. Hạn mức tín dụng Question 2 Mức độ kiên quyết trong các thủ tục thu hồi nợ quá hạn sẽ tăng dần như sau : a. Viếng thăm, các hành động mang tính luật pháp, gởi thư, điện thoại b. Điện thoại, viếng thăm, gửi thư, các hành động mang tính luật pháp c. Gởi thư, điện thoại, viếng thăm, các hành động mang tính luật pháp d. Gởi thư, điện thoại, các hành động mang tính luật pháp, viếng thăm...

 5. Đề kiểm tra môn tài chính doanh nghiệp

  doc 1p 476 118

  Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra môn tài chính doanh nghiệp

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2