intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ tài liệu tổng quát kiến thức về quản trị tài chính công ty

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 6 tài liệu

3.507
lượt xem
1.071
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Bộ tài liệu tổng quát kiến thức về quản trị tài chính công ty
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu - khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ tài liệu tổng quát kiến thức về quản trị tài chính công ty

 1. Quản trị vốn luân chuyển

  ppt 30p 906 244

  Mục tiêu: Hiểu được tầm quan trọng của quản trị vốn luân chuyển. Đánh đổi giữa mức độ khả nhượng và lợi nhuận. Cơ cấu thời hạn của việc tài trợ. Xác định mức tài sản lưu động tối ưu. Những chỉ dẫn về rủi ro và thu nhập của các cách tiếp cận tài trợ trong chính sách tài trợ vốn luân chuyển.

 2. Quản trị tiền mặt

  ppt 16p 579 180

  Công ty có thể có bao nhiêu tiền mặt? Nếu có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào các chứng khoán khả nhượng thì sẽ có bao nhiêu chứng khoán và cách thức đầu tư sẽ như thế nào? Giao dịch: giữ tiền để đáp ứng các khoản chi trả phát sinh trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

 3. Bài giảng Quản trị khoản phải thu

  ppt 42p 702 213

  Bài giảng Quản trị khoản phải thu giúp bạn nắm bắt tác dụng của bán hàng tín dụng, lợi ích của bán hàng tín dụng, chính sách bán hàng tín dụng, phương pháp xây dựng chính sách tín dụng, tiêu chuẩn tín dụng,...

 4. Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 4

  doc 7p 1073 432

  Giao dịch nào sau đây là sử dụng ngân quỹ a. Trả cổ tức b. Giảm tồn kho nguyên vật liệu c. Bán đất đai d. Giảm thuế phải nộp Question 2 Nguồn vốn bên ngoài không bao gồm a. Giảm vốn luân chuyển ròng b. Vay dài hạn c. Phát hành cổ phiếu d. Vay ngắn hạn

 5. Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 3

  doc 23p 1216 630

  Question 1 Nếu bán hàng với điều kiện CBD, người bán sẽ Chọn một câu trả lời a. Mở tín dụng cho người mua trên một tài khoản mở b. Yêu cầu người mua trả tiền trước khi hàng hóa được gửi đi c. Mở tín dụng cho người mua trên tài khoản hối phiếu d. Yêu cầu người mua trả tiền ngay khi giao hàng

 6. Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 5

  doc 34p 1118 605

  Question 1 Tài trợ phát sinh gồm có a. Khoản phải thu b. Nợ ngắn hạn c. Khoản phải trả d. Hạn mức tín dụng Question 2 Mức độ kiên quyết trong các thủ tục thu hồi nợ quá hạn sẽ tăng dần như sau : a. Viếng thăm, các hành động mang tính luật pháp, gởi thư, điện thoại b. Điện thoại, viếng thăm, gửi thư, các hành động mang tính luật pháp c. Gởi thư, điện thoại, viếng thăm, các hành động mang tính luật pháp d. Gởi thư, điện thoại, các hành động mang tính luật pháp, viếng thăm...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2