Tuyển tập một số giáo trình, tài liệu ngữ pháp tiếng đức căn bản dành cho người mới học

Chia sẻ: Nhungbuoichieuvang Nhungbuoichieuvang | Ngày: | 11 tài liệu

1
1.117
lượt xem
52
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tuyển tập một số giáo trình, tài liệu ngữ pháp tiếng đức căn bản dành cho người mới học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập một số tài liệu tiếng đức dành cho người mới học bao gồm giáo trình, bài giảng, bài tập căn bản, cấu trúc ngữ pháp tiếng đức giúp các bạn ôn tập, hệ thống kiến thức tốt hơn. Tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên đang giảng dạy và học tập môn ngoại ngữ này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập một số giáo trình, tài liệu ngữ pháp tiếng đức căn bản dành cho người mới học

 1. Deutsch Vergleichende Grammatik

  pdf 11p 731 210

  Die Arten der Verben (Begriffe) Transitive Verben Verben mit Akkusativobjekt. Bsp. Ich sah einen Baum. Intransitive Verben Verben ohne Akkusativobjekt. Bsp. Die Tiere schwiegen. Er misstraute mir. Reflexive Verben Die Handlung wendet sich auf den Urheber zurück. Bsp. Sie ärgerte sich. Vollverben Ihre Aussage ist vollständig. Bsp. Er lacht. Hilfsverben Sie dienen zur Bildung der Zeiten und Zustandsformen....

 2. Fit in Grammatik A1-A2

  pdf 60p 219 67

  Sách học ngữ pháp tiếng Đức trình độ A1 - A2 của NXB Heuber - Fit in Grammatik A1 - A2

 3. Passiv mit Modalverben

  ppt 20p 338 117

  Passiv mit Modalverben. Ngữ pháp tiếng Đức.

 4. Giáo trình học tiếng Đức dành cho người Việt - Deutschfur Vietnamese

  pdf 102p 1764 579

  Partizip Mittelwort lachend, hoffend, liebend, Mittelwort der glaubend, schreibend, 1. Partizip Präsens lesend Gegenwart 2. Partizip Perfekt gelacht, gehofft, geliebt, Mittelwort der geglaubt, geschrieben, Vergangenheit gelesen E. Verb Tätigkeitswort, Zeitwort lesen, schreiben, üben,...

 5. Ngữ pháp tiếng đức - Kurze Grammatik der deutschen sprache

  pdf 44p 1124 402

  KURZE GRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE Wörter und Wortarten Die Form der Wörter Neben unveränderlichen Wörtern (und, auf, über, bis ...) gibt es eine große Anzahl von Wörtern, die sich in ihrer Form verändern können. Diese Formveränderung nennt man Flexion (Beugung). Die Flexion wird unterteilt in Deklination, Konjugation und Steigerung (Komparation).

 6. Tài liệu học tiếng đức căn bản - Deutsch: Vergleichende Grammtik

  pdf 11p 1095 294

  leidende Form -Transitive Verben bilden ein persönliches Passiv. (in allen Personen und Zeiten) Bsp. Er lobt dich. Du wirst von ihm gelobt. -Intransitive Verben ein unpersönliches (= 3. Person Singular Neutrum) Passiv. Bsp. Du singst. Es wird (von dir) gesungen. -Zustandspasiv Das Zustandspassiv gibt das Resultat eines Vorganges an. Bsp. Die Stadt ist zerstört worden. = Jetzt ist sie zerstört

 7. Tài liệu tiếng Đức căn bản - Grundlagen der deutchen Sprache

  pdf 94p 655 263

  Tài liệu tham khảo học tiếng Đức từ căn bản cơ bản dành cho các bạn ham thích tìm hiểu, học hỏi ngoại ngữ. Mời các bạn tham khảo để cải thiện vốn tiềng đức của mình, chúc các bạn học vui.

 8. Deutsche Grammatik - Duden

  pdf 44p 441 193

  Wörter und Wortarten Die Form der Wörter Neben unveränderlichen Wörtern (und, auf, über, bis ...) gibt es eine große Anzahl von Wörtern, die sich in ihrer Form verändern können. Diese Formveränderung nennt man Flexion (Beugung). Die Flexion wird unterteilt in Deklination, Konjugation und Steigerung (Komparation).

 9. Wortschatz & Grammatik A1

  pdf 116p 395 123

  Sách từ vựng ngữ pháp tiếng Đức trình độ A1 - Wortschatz & Grammatik A1 của NXB Heuber.     Loạt sách "Thực hành tiếng Đức" gồm 3 tập của NXB Heuber là một trong những bộ sách hữu ích đối với học sinh muốn tự học và thực hành tiếng Đức. Người mới bắt đầu có thể học sách "Từ vựng và Ngữ pháp A1", "Đọc & Viết A1" và "Nghe & Nói A1" nhắm mục tiêu rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết. Các bài tập trong cuốn sách sẽ giúp ngược học cải thiện...

 10. Danh từ trong tiếng đức phần 2

  pdf 8p 212 67

  ). Ngoài ra còn nhiều giới từ chỉ trong trường hợp nào đó mới đòi hỏi Akkusativ mà chúng ta sẽ làm quen ở các phần sau. c) Trạng từ ở Akkusativ Trong tiếng Đức có nhiều trường hợp một cụm từ đóng vai trò trạng từ trong câu và luôn xuất hiện ở thể Akkusativ. Thường thì các trạng từ này dùng để nói rõ thời gian (theo nghĩa rộng) một sự kiện nào đó diễn ra.

 11. Danh từ trong câu tiếng Đức - phần 3

  pdf 7p 168 54

  Cậu ta xách vali của/cho bạn ra nhà ga tương tự như vậy: der Hut meines Vaters → meinem Vater sein Hut - cái nón của cha tôi (thay thế bằng Dativ và tính từ sở hữu sein, ngôn từ bình dân, địa phương) das Haus meines Vaters → das Haus von meinem Vater - nhà (của) cha tôi (thay thế bằng giới từ von, thông dụng) ...

Đồng bộ tài khoản