Tuyển tập tài liệu Quản trị kinh doanh Ngân hàng thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ: Tran Nghi Kim | Ngày: | 8 tài liệu

0
751
lượt xem
26
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập tài liệu Quản trị kinh doanh Ngân hàng thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tài liệu QTKD NHTM của trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn về Ngân hàng, Tài chính - ĐH KTQD sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những tài liệu tham khảo hay nhất.

Lưu
Các tài liệu Quản trị kinh doanh Ngân hàng thương mại của ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ mang đến cho các bạn sinh viên ngân hàng những tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình học tập. Bộ sưu tập là các chuyên đề liên quan đến hoạt động của các Ngân hàng thương mại. Với các tài liệu này các bạn sẽ được cung cấp kiến thức về: Xu thế phát triển của NHTM, thẩm định tín dụng, quản lý vốn và quản lý tài sản quản trị rủi ro của NHTM, Marketing ngân hàng,...

Tài liệu trong BST: Tuyển tập tài liệu Quản trị kinh doanh Ngân hàng thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân

 1. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Chuyên đề Tổng quan và Xu thế phát triển của NHTM

  pdf 54p 57 7

  Gồm các nội dung chính: Tổng quan về hoạt động của NHTM; Quá trình phát triển của hệ thống NHTM trên thế giới; Xu thế phát triển của ngân hàng; Kinh nghiệm của một số quốc gia trong quá trình hội nhập ngân hàng; Xu thế đổi mới của hệ thống NHTM VN trong tiến trình hội nhập hiện nay; Bài tập.

 2. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Thẩm định tín dụng

  pdf 66p 110 40

  Tài liệu gồm các nội dung: Tổng quan về thẩm định tín dụng; Nội dung thẩm định tín dụng - Thẩm định tình hình chung của khách hàng/ chủ thể vay vốn, thẩm định dự án, thẩm định môi trường kinh doanh, thẩm định tài sản đảm bảo, thẩm định khả năng cho vay của ngân hàng; Bài tập tình huống và thảo luận.

 3. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Chuyên đề Quản lý nguồn vốn và Quản lý tài sản

  pdf 86p 102 14

  Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn tập trung nghiên cứu các loại nguồn tiền được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh dẫn khác nhau, đặc điểm và các phương pháp quản lý chúng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề ra.

 4. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Chuyên đề quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại

  pdf 96p 143 68

  Tài liệu: "Chuyên đề quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại" gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản về rủi ro của NHTM; Quản trị rủi ro thanh khoản; Rủi ro tín dụng; Rủi ro lãi suất; Rủi ro tỷ giá.

 5. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Marketing ngân hàng

  pdf 76p 116 36

  Marketing ngân hàng là một khái niệm dùng để chỉ hệ thống các chiến lược, chính sách, biện pháp, các chương trình, kế hoạch, các hoạt động tác động vào toàn bộ quá trình tổ chức cung ứng dịch vụ của ngân hàng nhằm sử dụng các nguồn lực của ngân hàng một cách tốt nhất trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu.

 6. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Chuyên đề phân tích tài chính NHTM

  pdf 43p 78 21

  Tài liệu gồm các nột dung: Mục đích phân tích tài chính NHTM; Nội dung phân tích tài chính NHTM; Quy trình phân tích tài chính NHTM; Các báo cáo tài chính của NHTM; Các mô hình phân tích khả năng sinh lời trong phân tích tài chính NHTM; Bài tập.

 7. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Chuyên đề chiến lược kinh doanh NHTM

  pdf 50p 87 28

  Tài liệu: Chuyên đề chiến lược kinh doanh NHTM - Gồm các nội dung: Giới thiệu chung về chiến lược kinh doanh; Tiến trình hoạch định chiến lược trong ngân hàng; Các mô hình phân tích chiến lược kinh doanh; Bài tập tình huống và thảo luận nhóm: Xây dựng ma trận SWOT cho NHTM An Bình.

 8. QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay

  pdf 49p 59 9

  Kể từ khi hệ thống ngân hàng được tách thành hai cấp năm 1988, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đac có những bước phát triển nhảy vọt về cả số lượng và chất.

Đồng bộ tài khoản