intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 1171 kết quả Tài liệu ngân hàng thương mại
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phân tích lý thuyết tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Karl Marx; Chế độ lưu thông tiền tệ; Lạm phát, thiểu phát và các biện pháp ổn định tiền tệ; Cung - cầu tiền tệ; Tín dụng và lãi xuất; Hệ thống ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Hệ thống tài chính quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf349p viarrinera 17-08-2022 3 0   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Nghiệp vụ ngân hàng 2 năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  pdf2p namkimcham10 04-07-2022 25 0   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 34 4   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 25 3   Download

 • Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại; quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản; quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại; quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại;...

  pdf215p ryomaechizen 01-07-2022 19 5   Download

 • Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản trị hoạt động cho thuê và đầu tư của ngân hàng thương mại; quản trị dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại; quản trị các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại;...

  pdf232p ryomaechizen 01-07-2022 16 5   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 1 trình bày những nội dung về: thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu; các phương tiện thanh toán quốc tế; các điều kiện thanh toán quốc tế; các phương thức thanh toán quốc tế;...

  pdf226p ryomaechizen 01-07-2022 21 4   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 2 trình bày những nội dung về: tín dụng xuất nhập khẩu; bảo lãnh xuất nhập khẩu;...

  pdf202p ryomaechizen 01-07-2022 10 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Chất lượng dịch vụ ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu là đưa ra các khái niệm, đặc điểm vai trò cơ bản, và các vấn đề của dịch vụ ngân hàng số tại một số NHTM trên thế giới và tại Việt Nam, làm rõ về thực trạng của chất lượng dịch vụ Ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam qua việc phân tích đánh giá số liệu đã thu thập được.

  pdf102p bobietbo 01-06-2022 45 7   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thương mại. Sử dụng dữ liệu Báo cáo tài chính giai đoạn 2015- 2020 để phân tích thực trạng.

  pdf11p vimarillynhewson 17-05-2022 25 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ thu chi tài chính tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Dữ liệu thu thập thông qua khảo sát 120 nhân viên đang làm việc tại Trường.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 23 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định có luận cứ khoa học về sự tác động của các công cụ marketing trực tuyến hỗn hợp đến giá trị cảm nhận khách hàng tại các NHTMCP Việt Nam. Từ nghiên cứu tổng hợp các tài liệu đã đưa ra mô hình và thang đo lý thuyết, qua nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu chuyên gia đã hình thành mô hình và thang đo nghiên cứu chính thức gồm 06 biến (05 biến độc lập và 01 biến phụ thuộc) với 33 biến quan sát.

  pdf15p vistephenhawking 26-04-2022 36 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 (bằng phương pháp bao dữ liệu - DEA và hồi quy Tobit). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biến độc lập quy mô tài sản ngân hàng, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản, số lượng chi nhánh có tác động đến hiệu quả kỹ thuật; riêng biến tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản có tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam có hiệu quả hoạt động vẫn còn phụ thuộc nhiều vào quy mô cho vay.

  pdf5p vinikolatesla 25-03-2022 17 2   Download

 • Luận văn được thực hiện nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về mô hình công ty Quản lý nợ, góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ngân hàng, đồng thời làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho những đối tượng quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p badbuddy07 11-03-2022 11 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của vốn trí tuệ đến rủi ro của 30 ngân hàng Việt Nam với dữ liệu bảng không cân bằng, bao gồm 353 quan sát từ năm 2007 đến năm 2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM (Generalized method of moments).

  pdf11p vilouispasteur 03-03-2022 16 4   Download

 • Dựa trên những thông tin, số liệu thu thập được từ PGD Nguyễn Trãi, báo cáo sẽ tiến hành phân tích chi tiết, cụ thể tình hình tín dụng của các DNVVN có quan hệ tín dụng với PGD Nguyễn Trãi thông qua các chỉ tiêu như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ tín dụng, nợ quá hạn.... Qua đó đánh giá về thực trạng tín dụng của DNVVN có quan hệ tín dụng với PGD Nguyễn Trãi cũng như những hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại.

  pdf90p badbuddy07 26-02-2022 43 6   Download

 • Cuốn tài liệu học tập này là sự kế thừa nội dung Giáo trình Luật Ngân hàng của Trường Đại học Luật Hà Nội; là nơi thể hiện kết quả nghiên cứu của các giảng viên trực tiếp giảng dạy lĩnh vực Luật Tài chính Ngân hàng của Khoa Luật thời gian qua và cập nhật, bổ sung những nội dung mới trong các quy định pháp luật về Ngân hàng Nhà nước và pháp luật về các tổ chức tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf200p cucngoainhan7 23-02-2022 51 13   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam. Mẫu dữ liệu được thu thập từ 25 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 (125 quan sát).

  pdf7p viclerkmaxwel 16-02-2022 30 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ và ngân hàng này nhằm giúp học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, ngân hàng và một số khái niệm khác liên quan để có thể vận dụng vào những nghiên cứu trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như tham gia vào các môn học khác trong hệ thống môn học về tài chính - tiền tệ - tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu dưới đây.

  pdf52p hoathachthao090 10-02-2022 31 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng quản lý khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Long An, đồng thời mang kiến thức khoa học vận dụng vào thực tế. Với dữ liệu mẫu là 315 khách hàng cá nhân có dư nợ tín dụng tại BIDV chi nhánh Long An được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên tại thời điểm cuối năm 2019 cùng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu ngân hàng thương mại
p_strCode=tailieunganhangthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2