"Bắt mạch" sếp nữ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
25
download

"Bắt mạch" sếp nữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vị sếp nữ vốn phức tạp và khó hiểu hơn sếp nam. Họ tuy đường đường là một vị lãnh đạo nhưng vẫn mang những đặc tính rắc rối của phụ nữ. Để chiều lòng họ, các nhân viên phải biết rõ sếp của mình thuộc tuýp nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: "Bắt mạch" sếp nữ

  1. "B t m ch" s p n Nh ng v s p n v n ph c t p và khó hi u hơn s p nam. H tuy ư ng ư ng là m t v lãnh o nhưng v n mang nh ng c tính r c r i c a ph n . chi u lòng h , các nhân viên ph i bi t rõ s p c a mình thu c tuýp nào. Dư i ây là công th c nh n bi t tính cách c a s p n . 1. S p là n hoàng: i v i hình m u này thì s p n v i s c p có m t không hai, trí tu , tài năng, s duyên dáng và nh ng ph m ch t ngh nghi p c a mình là quan tr ng nh t. B n có th hình dung ra m t bà ch m t công ty qu ng cáo, xinh p và thành công vào tu i 35-40. Bà ch ã sa th i m t n nhân viên thi t k tài năng c a mình vì có ai ó ã dám so sánh nhân viên này v i bà. Nh ng ngư i ph n thu c d ng này luôn khao khát s ngư ng m . Công ty i v i h cũng gi ng như vương qu c c a m t n hoàng. 2. S p quy n năng: Nh ng ngư i ph n này, b n có th g p nh ng v trí mà quy n l c c a h d ng “ n”. H là ngư i n m gi các m i quan h ch ng ch t trong công ty. Ví d như ngư i
  2. lãnh o b ph n nhân s . H chính là ngư i nh ra các chính sách nhân s , công tác tuy n d ng trong công ty, ra các quy t nh thư ng i v i nh ng ngư i mà h cho là h u ích và sa th i nh ng ngư i theo h là không c n thi t. S c m nh c a n lãnh o này n m ch có th khéo léo n m b t i m m nh và y u c a m i ngư i. 3. S p như m hi n: ó là nh ng ngư i ph n có ti m năng sáng t o r t l n. H ti n lên b ng chính nh ng thành công c a b n thân và say mê t t c nh ng công vi c mà h ã u tư vào ó ý tư ng và s c lao ng c a mình. ó là nh ng ngư i hi u th ng nhưng không kiêu ng o. H lãnh o công ty nh vào nh ng ph m ch t muôn i c a n gi i: kiên nh n, sáng su t, trách nhi m, nh y c m, quan tâm n m i ngư i xung quanh. H r t lý trí, h p lý nhưng cũng y xúc c m, r t m áp, h không mê ho c mà là ch huy ngư i khác. H v a có th ch huy nhưng ng th i v n th a nh n s c l p c a nh ng nhân viên dư i quy n. Trong công ty c a h , gi ng như m t ngôi nhà g n gàng, n nh, m i th âu vào ó. H bi t cách hòa h p gi a công vi c và gia ình. Công ty i v i h gi ng như m t gia ình l n.
Đồng bộ tài khoản