'Chăm sóc' ảnh từ bố cục

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
128
lượt xem
53
download

'Chăm sóc' ảnh từ bố cục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một bố cục hấp dẫn có thể được tạo ra bởi nhiều cách khác nhau, và một trong cách đó là từ chính những quan điểm, cái nhìn khác biệt của người chụp. Ví dụ, bố cục trên cao, đưa ra cái nhìn hoàn toàn khác với khi đứng dưới đất, như nhìn từ máy bay, một quả kinh khí cầu... Ngoài ra, không gian khi nhìn từ trên đỉnh các toà nhà, nóc quan sát, ngọn hải đăng, tháp chuông đồng hồ... cũng mang lại những bức ảnh tuyệt vời. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 'Chăm sóc' ảnh từ bố cục

 1. 'Chăm sóc' nh t b c c • nh các tòa nhà, hay nóc quan sát có th cho b n nh ng b c c nh tuy t v i. M t b c c h p d n có th ư c t o ra b i nhi u cách khác nhau, và m t trong cách ó là t chính nh ng quan i m, cái nhìn khác bi t c a ngư i ch p. Ví d , b c c trên cao, ưa ra cái nhìn hoàn toàn khác v i khi ng dư i t, như nhìn t máy bay, m t qu kinh khí c u... Ngoài ra, không gian khi nhìn t trên nh các toà nhà, nóc quan sát, ng n h i ăng, tháp chuông ng h ... cũng mang l i nh ng b c nh tuy t v i.
 2. Nhìn xu ng Tư ng chúa Giê-su t i Rio de Janiero. nh: Photographic.
 3. H Powell Arizona (M ). nh: Photographic. B c nh ch p pho tư ng chúa Giê-su r t l n t i Rio de Janiero (Brazil) và hình nh c a h Powell Arizona (M ) minh h a cho góc nhìn xu ng t m t chi c máy bay. C u trúc hình th c a các c m sa th ch trong h nư c cũng như thành ph Rio trông r t p. Do xa camera nên các y u t trong c nh tr nên s c nét t i b t kỳ kh u nào. Vì v y, b n nên ưu tiên m ng kính và ch n m t ng có m l n. i u này s yt c b m máy nhanh hơn, giúp lo i tr kh năng hình nh b m do rung tay.
 4. New York. nh: Photographic. Khi trên cao, hãy c g ng ch n m t v trí có th nhìn th y rõ ràng khung c nh bên dư i. nh c a các tòa nhà cũng cung c p nh ng b i c nh tuy t p. B c nh New York ư c ch p vào u nh ng năm 90 t ph n mái c a m t toà nhà. Qu th t, cái nhìn t trên cao th t giá tr . Tác gi c a b c hình cũng r t may m n khi "ch p" ư c chi c tàu kéo màu làm c nh thêm s ng ng.
 5. T o hình v i bóng cây. nh: Photographic. Cách t o hình v i bóng cây trên l i không ph i t nh m t tòa nhà mà l i t m t hành lang trên gác ba nhìn xu ng ư ng ph . Do ó, không h n ph i lên th t cao vư t xa kh i thành ph m i t n d ng ư c l i th c a không gian. ôi khi ch c n 2, 3 t ng cao là ã có th t o ư c nh ng khung hình h p d n.
 6. H thu Groton. nh: Photographic. T m t mũi á t i Owl's Head, phía b c ti u bang Vermont (M ), tác gi ã nhìn th ng xu ng khu r ng y màu s c và h thu Groton. Trong ánh sáng bu i s m mai, b i c nh tr nên phong phú v i nh ng s c màu như m vàng trên cây. cao này, b n nên s d ng ng kính tele cô l p t ng ph n c nh có c u trúc r t s c phía dư i.
 7. Tòa lâu ài bên sông Rhine. nh: Photographic. Tương t v y, tác gi b c hình trên ã ng m t ng n núi trên sông Rhine, có ư c b c nh tòa lâu ài c lúc ch ng v ng r t ngh thu t. Th c ra, ai cũng có th ch p ngôi nhà này ngang t m m t, nhưng v i b i c nh không gian t trên cao, v t th trong hình trông thú v và hòa nh p v i c nh hơn nhi u.
 8. L h i. nh: Photographic. S an xen, nh y múa c a s c màu cũng t o ra nh ng hình nh n tư ng khi nhìn t m t cao i m. B c nh l h i ch p t hàng gh ng i trên cùng mà p như tranh v .
 9. Nhìn lên Ti n s nh khách s n Barcelona. nh: Photographic. Phương pháp ngư c l i khi ti p c n b i c nh cũng có th sinh ra nh ng k t qu tuy t v i. Ví d , trong ti n s nh m t khách s n Barcelona, Tây Ban Nha, tác gi ã hư ng ng kính lên ch p chu i èn l n sáng r c r , treo t tr n c a t ng cao. ng kính góc r ng 16 mm ã làm n i b t nh ng ư ng th ng theo dòng c a chu i èn trang trí.
 10. Nhánh cây an xen nhau. nh: Photographic. Hãy di chuy n ôi m t tìm nh ng b i c nh s c nét. Trong nh, ư ng nét hình d ng c a các nhánh cây v i nh ng vòm lá màu cam và r t hút m t ngư i xem. S d ng ng kính chuyên d ng
 11. Mái vòm trong lăng m gia ình Medici (Italy). nh: Photographic. S d ng m t ng fish eye, b n s có nh ng b c hình thú v , c bi t khi ch p nh ng v t th hình tròn. ng fish eye thư ng b cong nh ng ư ng th ng và t o ra nh ng hình nh r t khác l , còn khi v t là hình tròn, ví d , mái vòm n i ti ng trong lăng m c a gia ình Medici t i Florence (Italy), không có s méo mó rõ ràng nào, b i l , không th bi n m t ã v t tròn tr thành tròn hơn. \
 12. Ti p c n g n Bư m êm. nh: Photographic. Bi t s p x p b i c nh cũng t o ra m t cái nhìn h p d n v nh ng v t m u bé nh . Thông thư ng, b n không th nhìn m t i m t v i côn trùng. Nhưng n u ch p m t i m t v i m t con bư m êm thì l i t o ra s chú ý cho nh. M t b c c hoàn toàn b t ng .
 13. ch m c m t . nh: Photographic. Cũng là ch p tr c di n m t con ch m c m t , nhưng l n này camera ư c t th p hơn m t chút so v i t m m t khi n v t th tr nên cao l n.
Đồng bộ tài khoản