Ðồng Ý Sử Dụng Dữ Liệu

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
259
lượt xem
52
download

Ðồng Ý Sử Dụng Dữ Liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty TNHH Metro Cash & Cary Việt Nam (Metro) sẽ thu thập, xử lý và/ hoặc sư dụng thông tin được cung cấp trong Phiếu Đăng ký Hội viên này hoặc những phiếu khác (Dữ liệu cá nhân) cho mục đích quản lý và thực hiện hợp đồng của quý vị với Metro, dịch vụ chăm sóc khách hàng tổng quát và lâu dài và dịch vụ chăm sóc khách hangfcuj thể, cũng như các hoạt động khuyến mãi, nghiên cứu thị trường và thu thập ý kiến (bằng thư và các phương tiện thông tin điện tử)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ðồng Ý Sử Dụng Dữ Liệu

  1. Ðồng Ý Sử Dụng Dữ Liệu: Công ty TNHH METRO Cash & Carry Việt Nam (“METRO”) sẽ thu thập, xử lý và/hoặc sử dụng thông tin được cung cấp trong Phiếu Ðăng Ký Hội Viên này hoặc những phiếu khác (“Dữ Liệu Cá Nhân”) cho mục đích quản lý và thực hiện hợp đồng của quý vị với METRO, dịch vụ chăm sóc khách hàng tổng quát và lâu dài và dịch vụ chăm sóc khách hàng cụ thể, cũng như các hoạt động khuyến mãi, nghiên cứu thị trường và thu thập ý kiến (bằng thư và các phương tiện thông tin điện tử). METRO sử dụng những biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ sự an toàn và bảo mật đối với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị. Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào và/hoặc mong muốn (i) tiếp cận hoặc xem lại Dữ Liệu Cá Nhân của mình, (ii) có yêu cầu khác liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình hoặc (iii) rút lại sự đồng ý mà mình đã đưa ra tại đây, xin vui lòng liên hệ Nhân Viên Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của METRO theo địa chỉ email: mccvn-dataprotection@metro.com.vn hoặc theo địa chỉ: Công ty TNHH METRO Cash & Carry Việt Nam, Văn phòng chính, Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không muốn nhận (xin đánh dấu vào ô mình chọn) METRO Post E-mail Fax SMS Gọi điện thoại Bằng việc ký tên dưới đây, tôi cam kết rằng (a) tôi là đại diện hợp pháp của Hội viên; (b) những thông tin trên là chính xác; (c) tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về những thông tin này; và (d) tôi đồng ý cho METRO thu thập, sử dụng và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của tôi như mô tả trong phiếu này. Chữ ký và con dấu (nếu có): _______________________ Tên: Chức vụ: Ðại diện và nhân danh Hội Viên Ngày:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản