intTypePromotion=3

[Thủ thuật] Gỡ bỏ Yahoo Auto Updater, và Stop YahooAUService.exe đang chạy

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
4
download

[Thủ thuật] Gỡ bỏ Yahoo Auto Updater, và Stop YahooAUService.exe đang chạy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

YahooAUService.exe: Là một tiện ích giúp Yahoo kiểm tra các phiên bản hiện thời của máy bạn với phiên bản của Hệ thống, mục đích bật ra các Pop-up thông báo. Đôi khi những thông báo này làm chúng ta khá khó chịu và tất nhiên nó cũng sẽ sử dụng một tài nguyên của hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [Thủ thuật] Gỡ bỏ Yahoo Auto Updater, và Stop YahooAUService.exe đang chạy

  1. [Th thu t] G b Yahoo Auto Updater, và Stop YahooAUService.exe ang ch y YahooAUService.exe: Là m t ti n ích giúp Yahoo ki m tra các phiên b n hi n th i c a máy b n v i phiên b n c a H th ng, m c ích b t ra các Pop-up thông báo. ôi khi nh ng thông báo này làm chúng ta khá khó ch u và t t nhiên nó cũng s s d ng m t tài nguyên c a h th ng. * Chương trình ư c Yahoo cài m c ch theo ư ng d n sau C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate - Cách t t nh t là i n t ng "ngõ nghách" c a chúng và g b 1 cách hi u qu nh t. Và hãy ti n hành theo các bư c sau:
  2. 1) Nh n chu t ph i vào Service ang ch y là YahooAUService và nh n vào ch Open File Location theo như hình dư i: 2) Sau khi m thư m c này ra, b n ch y file (Click ôi) vào File: Uninst_AutoUpdater.exe, sau ó lo i b quá trình Ki m tra c p nh t này
  3. Và cu i cùng là chúc các b n thành công v i m t vài g i ý nho nh này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản