intTypePromotion=3

01- Giám đốc kinh doanh

Chia sẻ: Lê Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
701
lượt xem
258
download

01- Giám đốc kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B. NHIỆM VỤ 1. Lập kế hoạch kế hoạch kinh doanh, marketing, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, kế hoạch tài chình hàng tháng, quý, năm cho bộ phận mình trình Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh duyệt. 1.1. Triển khai kế hoạch đến từng nhân viên trong bộ phận. 1.2. Kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc nhân viên thực hiện kế hoạch. 1.3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01- Giám đốc kinh doanh

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã tài liệu;KD-MTCV-01 Ngày ban hành: 01/03/2011 GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lần sửa đổi:00 Số trang: 1/3 Vị trí: Giám Đốc khinh doanh Khối: Kinh Doanh Báo cáocho: Phó Tổng Giám Đốc Quản lý: phòng kinh doanh Người mô tả: Phó Tổng Giám Đốc Người phê duyệt: Tổng Giám Đốc A. CHỨC NĂNG 1. Chức năng kinh doanh, bán hàng, marketing. 2. Quản lý công việc chung. 3. Chức năng tuyển dụng, đào tạo. 4. Chức năng đánh giá nhân sự. 5. Chức năng tham mưu. B. NHIỆM VỤ 1. Lập kế hoạch kế hoạch kinh doanh, marketing, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, kế hoạch tài chình hàng tháng, quý, năm cho bộ phận mình trình Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh duyệt. Triển khai kế hoạch đến từng nhân viên trong bộ phận. 1.1. Kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc nhân viên thực hiện kế hoạch. 1.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo Ban Giám Đốc về kết quả kinh 1.3. doanh. 2. Quản lý công việc chung: Quản lý mối quan hệ khách hàng, nghiên cứu nhu cầu, đánh giá sự thoả mãn của 2.1. khách hàng. Giải quyết các thông tin khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, hàng 2.2. hoá của công ty. Quản lý các cơ sở dữ liệu của phòng như báo giá, hợp đồng, hồ sơ khách 2.3. hàng… Quản lý CBCNV phòng mình, về các mặt như hiệu quả công việc, chấp hành 2.4. nội quy công ty, và các mối quan hệ khách hàng khác… 3. Tuyển dụng và đào tạo. Phối hợp cùng phòng HC-QT thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo theo quy 3.1. chế tuyển dụng đào tạo. 4. Đánh giá nhân sự: Hàng tháng, quý, năm tổ chức đánh giá chất lượng nhân sự phòng mình theo các 4.1. tiêu trí về hiệu quả công việc, doanh số mang lại, chấp hành nội quy, quan hệ khách hàng… Đề xuất với Ban Giám Đốc về việc khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển công 4.2. tác, chấm dứt HĐLĐ đối với nhân viên phòng mình. 5. Tham mưu: Tham mưu cho ban Giám Đốc về nghiên cứu đánh giá thị trường và tình hình 5.1. khinh doanh của tập đoàn nhằm đưa ra phương án kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất. Tham mưu cho ban Giám Đốc về cải tiến chất lượng dịch vụ, hàng hoá của tập 5.2. đoàn. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cớ cấu tổ chức, các chế độ chính sách, 5.3. các quy chế quy định của Công ty. Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặ c sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.
  2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã tài liệu;KD-MTCV-01 Ngày ban hành: 01/03/2011 GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lần sửa đổi:00 Số trang: 2/3 6. Chấp hành sự điều động của tập đoàn, thực hiện các công việc khác do ban Giám Đốc giao phó. C. QUYỀN HẠN: 1. Được quyền trực tiếp thương thảo các điều, khoản, giá cả sản phẩm, dịch vụ của Hợp Đồng kinh tế bộ phận mình phụ trách. 2. Có quyền chi tiếp khách phục vụ cho dự án không quá 2,000,000 đồng/ dự án nếu cao hơn phải được phê duyệt của phó TGĐ phụ trách (không chi tiếp khách cho các đơn hàng lẻ). 3. Được quyền phân công công việc, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ, điều động nhân sự trong bộ phận mình 4. Từ chối tiếp nhận nhân sự không đủ điều kiện tuyển dung của công ty. 5. Từ chối làm các công việc không phục vụ cho công việc công ty hoặc trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến danh dự bản thân hoặc người khác. D. TRÁCH NHIỆM 1. Chịu trách nhiệm trước phó Tổng Giám Đốc về thực hiện kế hoạch, doanh số, về các điều, khoản trong các hợp đồng kinh tế do bộ phận mình phụ trách. 2. Chịu trách nhiệm về thu, chi tài chính, về ngày công và các chế độ chính sách trong bộ phận mình. 3. Chịu trách nhiệm về việc CBCNV phòng mình thực hiện các nội quy, quy chế của công ty. E. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC 1. Đánh giá về doanh số đạt được trong tháng, quý, năm. % đạt được so với quy định( Theo KPI) 2. Mức độ thoả mãn, khiếu nại của khách hàng về sản % khách hàng thoả mãn trên phẩm, dịch vụ của Công ty. tổng số khách hàng của Công ty.( Theo KPI) 3. Chấp hành các nội quy quy định của Công ty đề ra Số lần vi phạm của bản thân và các nhân viên trong bộ phận (theo KPI) F. DANH MỤC PHẢI BÁO CÁO HỜI GIAN BÁO CÁO 1. Kế hoạch làm việc Tháng của bộ phận. Trước 17 giờ ngày cuối tháng phải nộp kế hoạch làm việc của tháng sau 2. Kế hoạch làm việc Quý của bộ phận. Trước 17 giờ ngày 26 tháng cuối cùng của Quý phải nộp kế hoạch làm việc của Quý sau. 3. Kế hoạch làm việc Năm của bộ phận. Trước 17 giờ ngày 15 tháng 12 phải nộp kế hoạch làm việc của năm sau. Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặ c sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.
  3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã tài liệu;KD-MTCV-01 Ngày ban hành: 01/03/2011 GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lần sửa đổi:00 Số trang: 3/3 4. Báo cáo doanh số đạt được và tình hình thực hiện các Hàng ngày, tháng, quý, năm hợp đồng kinh tế của bộ phận mình phụ trách. theo yêu cầu của Ban Giám Đốc 5. Bảng đánh giá nhân sự của bộ phận, KPI. Hàng tháng, quý, năm gởi về phòng HCQT G. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH Trình độ học vấn Đại học trở lên 1 Trình độ ngoại ngữ Anh văn nghe nói, đọc, viết thành thạo 2 Trình độ tin học 3 Word; Excel; Email; Internet; Autocad; Powerpoint; Sap2000 Kiến thức Quản trị kinh doanh 4 Kỹ năng Kỹ năn giao tiếp, đàm phán, lãnh đạo 5 Số năm kinh nghiệm 5 năm trở lên 6 Trung thực 7 Tính cách cá nhân Phong cách làm việc Chuyên nghiệp 8 Thể chất và sức khoẻ Cáo trên 1.5m, nặng trên 50 kg, không dị tật 9 Giới tính Nam/Nữ 10 Độ tuổi 11 Trên 30 H. QUAN HỆ CÔNG VIỆC Bên ngoài Bên ngoài Ban Tổng Giám Đốc HĐQT Chính quyền các cấp Chính quyền các cấp Các cơ quan chức Các cơ quan chức năng năng Giám Đốc Kinh Doanh Khách hàng Khách hàng Các công ty liên quan Các công ty liên quan Các Giám Đốc Các phòng ban NGƯỜI NHẬN VIỆC NGƯỜI GIAO VIỆC Họ và tên: Họ và tên: Ngày: Ngày: Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặ c sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản