intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu Quản trị kinh doanh

Xem 1-20 trên 7227 kết quả Tài liệu Quản trị kinh doanh
 • Luận văn "Áp dụng 5S tại Công ty TNHH May Việt Hàn" thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp về 5S, từ đó tổng hợp để xây dựng nên khung lý thuyết. Trên cơ sở khung lý khuyết về 5S, nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp kết hợp điều tra bằng bảng hỏi để chỉ ra thực trạng môi trường làm việc tại Công ty TNHH May Việt Hàn, sự cần thiết áp dụng 5S,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p besfriend06 23-05-2023 1 1   Download

 • Đề tài "Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội" gồm 4 chương trình bày một số vấn đề lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp; phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại SGDCK Hà Nội; thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại SGDCK Hà Nội, kết quả nghiên cứu và các kiến nghị từ kết quả nghiên cứu.

  pdf26p besfriend06 23-05-2023 1 1   Download

 • Đề tài "Tác động của nỗ lực marketing qua mạng xã hội (social media marketing) đến ý định theo học chương trình thạc sĩ tại trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng" nhằm xác định, khảo sát và đo lường tác động của nỗ lực của các hoạt động marketing đến ý định theo học chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng; xây dựng mô hình phù hợp dựa trên các nghiên cứu đi trước và các nguồn tài liệu tham khảo; kiểm định lại mối quan hệ từ các hoạt động marketing qua mạng xã hội đến ý định theo học chương trình thạc sĩ... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p besfriend04 05-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu làm phong phú thêm tài liệu về thành quả về vận dụng kế toán quản trị của doanh nghiệp, đưa ra các hàm ý về khoảng trống đo lường cũng như vạch ra những hướng nghiên cứu trong tương lai, đặc biệt là về sự khác biệt của việc đo lường thành quả doanh nghiệp giữa các quốc gia khác nhau trong điều kiện vận dụng kế toán quản trị.

  pdf10p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch qua đó góp phần phát triển du lịch thành phố Phú Quốc. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ số liệu thống kê của các doanh nghiệp du lịch tại thành phố Phú Quốc.

  pdf10p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "600 câu nói bất hủ về khởi nghiệp, quản trị, điều hành doanh nghiệp của các doanh nhân xuất sắc" là bộ sưu tầm đầy đủ tri thức, tầm nhìn, cách tư duy về quản trị nhân sự, đối nhân xử thế, sức mạnh tổ chức, đào tạo giáo dục, chăm sóc khách hàng, chân lý đầy giá trị, những quy tắc bất biến trong kinh doanh mà hàng trăm doanh nhân nổi tiếng trên toàn thế giới đã công bố qua hàng thập kỷ. Một cuốn sách hay với nhiều câu nói kinh điển, phản ánh những triết lý và phương châm kinh doanh, quản trị, xử thế sâu sắc, xây dựng chiến lược hữu ích thiết thực cho những doanh nhân chúng ta.

  pdf87p vicharlie 07-04-2023 8 3   Download

 • Tài liệu "Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ với vấn đề hội nhập vào nền kinh tế thế giới; Chất lượng tăng trưởng của ngành Dệt may Việt Nam; Quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ; Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf283p vicharlie 07-04-2023 9 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm sứ dân dụng Hà Nội; Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam; Phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu; Phân tích SWOT với phát triển công nghiệp chế biến rau quả;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf350p vicharlie 07-04-2023 11 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kaizen: Nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị Toyota" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sáng tạo ý tưởng mới; Phát triển kế hoạch áp dụng; Thực hiện kế hoạch; Mười yếu tố cần khám phá để cải thiện quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf125p vicharlie 07-04-2023 10 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XXI" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược phát triển giáo dục và khoa học công nghệ của Việt Nam trong thế kỷ XXI; Cách mạng năng suất trong các doanh nghiệp - yếu tố quyết định thăng tiến của nền kinh tế Việt Nam; Đổi mới hệ thống quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường nội địa và quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf80p vicharlie 23-03-2023 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá các cơ hội của thị trường toàn cầu; Triển khai các chiến lược marketing toàn cầu; Định giá cho các thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf446p vitomriddle 22-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Giới tinh hoa quyền lực" là tác phẩm kinh điển về khoa học xã hội và phê bình xã hội của nhà xã hội học uy tín C. Wright Mills. Qua những phân tích toàn diện và phê bình sắc sảo, tác phẩm chỉ ra rõ cấu trúc quyền lực tại Mỹ là đi theo mô hình ba gọng kìm ăn khớp chặt chẽ với nhau, bao gồm: Giới quân sự, giới doanh nghiệp và giới chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf253p vitomriddle 22-03-2023 4 3   Download

 • Tài liệu "Nghệ thuật đầu tư Dhandho" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dhandho - bí quyết giúp người Patel chiếm lĩnh hoạt động nhà nghỉ ở Mỹ; Thương nhân Dhandho tên Manilal; Đầu tư vào các doanh nghiệp đang kinh doanh; Đầu tư vào các doanh nghiệp đơn giản; Đầu tư vào các doanh nghiệp rệu rã trong ngành công nghiệp rệu rã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p vitomriddle 22-03-2023 2 1   Download

 • Luận văn "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh" trình bày cơ sở lý thuyết về CBTT và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT của DN; phân tích môi trường CBTT của các DN niêm yết tại SGDCK TP HCM; thiết kế nghiên cứu; phân tích số liệu – Trình bày kết quả; hướng ứng dụng và một số gợi ý nâng cao chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

  pdf156p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị doanh nghiệp: Những kỹ năng cơ bản để thành công" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản trị chiến lược kinh doanh; Lập kế hoạch kinh doanh; Chọn tên và thương hiệu cho sản phẩm; Kế hoạch quảng cáo; Những điều cần biết trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf190p vitomriddle 08-03-2023 8 4   Download

 • Tài liệu "Quản trị doanh nghiệp: Những kỹ năng cơ bản để thành công" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng lãnh đạo của nhà quản lý hiện đại; Nâng cao tri thức và kỹ năng lãnh đạo; Quản trị nhân lực; Nhân lực và cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vitomriddle 08-03-2023 7 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc cơ bản trong tài chính công ty; Những nguyên tắc kế toán được nhiều người chấp nhận; Phương trình kế toán cơ bản; Hệ thống dự trữ Liên bang; Chiến lược tiếp thị; Hỗn hợp tiếp thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf101p vitomriddle 08-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu "Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị" được biên soạn nhằm giúp độc giả trau dồi kỹ năng đọc hiểu của mình về quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kế toán, ngân hàng. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Phạm vi và phương pháp của kinh tế học; Từ lý thuyết kinh tế đến chính sách kinh tế; Kỹ năng lãnh đạo; Kiểm soát quản lý; Làm sao đối phó với người ham muốn kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p vitomriddle 08-03-2023 7 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay; Phong cách quản lý của một số công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf87p vitomriddle 08-03-2023 5 3   Download

 • Tài liệu "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhận thức đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý; Quá trình phát triển lý luận quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p vitomriddle 08-03-2023 7 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu Quản trị kinh doanh
p_strCode=tailieuquantrikinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2