intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu Quản trị kinh doanh

Xem 1-20 trên 7318 kết quả Tài liệu Quản trị kinh doanh
 • Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Thủ Dầu Một. Dữ liệu được thu thập từ 318 người tiêu dùng trên địa bàn có ý định mua thực phẩm hữu cơ.Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm giúp các cửa hàng và các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm hữu cơ hoạch định các chiến lược để gia tăng ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Thủ Dầu Một.

  pdf17p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết cho rằng, để thực thi trách nhiệm xã hội môi trường cần gắn với bối cảnh địa lý kinh tế, chính trị và trong bối cảnh cụ thể tại huyện Thanh Liêm, cần sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước, người dân và các bên liên quan khác.

  pdf9p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Giải trí Vhunter" nhằm thu thập các tài liệu, số liệu về tiêu thụ, tình hình hoạt động sản kinh doanh, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp năm 2020, 2021, 2022. Tính toán các chỉ tiêu phân tích chiến lược nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Giải trí Vhunter. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p daonhiennhien 03-07-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu tiến hành phân tích tác động của các nhân tố: Đội ngũ giảng viên, đặc điểm sinh viên, đặc thù môn học, môi trường học tập, yếu tố gia đình tới mức hứng thú học tập của sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (UFBA). Nghiên cứu thực hiện từ số liệu được khảo sát ở 209 sinh viên khóa 10 và khóa 9 của UFBA.

  pdf9p viwalton 02-07-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Ứng dụng Excel trong quản lý tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như khai thác dữ liệu trong quản trị kinh doanh; sử dụng hàm mẫu của Excel để giải bài toán trong Tài chính – Kế toán; sử dụng một số công cụ của Excel để giải quyết bài toán tài chính; công cụ What if analysis;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p thuyduong0906 01-07-2024 4 3   Download

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích tác động của trách nhiệm môi trường đến việc quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để phân tích mẫu nghiên cứu gồm 5.184 quan sát, với dữ liệu thu thập từ Thomson Reuters, Worldscope và World Development Indicators trong giai đoạn từ 2002 đến 2019.

  pdf13p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Thực tế cán bộ kinh tế - kỹ thuật (Ngành: Quản lý xây dựng - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những thông tin cơ bản về doanh nghiệp đến thực tế; các công việc chủ yếu đối với người cán bộ kinh tế - kỹ thuật tương ứng với vị trí việc làm đấu thầu và thanh toán tại doanh nghiệp; quy trình lưu trữ các tài liệu về đấu thầu và thanh toán theo đúng quy định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p gaupanda039 24-06-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê (Ngành: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê: khái niệm, quá trình nghiên cứu thống kê, các phương pháp nghiên cứu, thu thập tài liệu điều tra thống kê, tổng hợp tài liệu thống kê, phân tích và dự đoán thống kê; các phương pháp tính số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, phương pháp hồi quy tương quan, các dãy số biến động theo thời gian, chỉ số thống kê.

  pdf63p gaupanda039 24-06-2024 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn "Hội thảo khoa học Kinh tế, tài chính – ngân hàng và kế toán - kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số" Phần 2 trình bày những nội dung như Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, truyền thống đến đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong doanh nghiệp; các phương pháp đo lường chất lượng kiểm toán trong nghiên cứu thực nghiệm; phân tích dữ liệu lớn: cơ hội và thách thức đối với nghề kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf376p khanhchi2590 10-06-2024 3 1   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Tài chính doanh nghiệp" là tài liệu hỗ trợ bổ ích cho việc học tập của sinh viên chuyên ngành TCDN và các chuyên ngành khác của Học viện Tài chính. Việc biên soạn cuốn sách nhằm đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, phù hợp với việc đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo của Học viện Tài chính.

  pdf176p khanhchi2590 10-06-2024 4 0   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn thực hành môn học Quản trị đầu tư quốc tế" nhằm giúp sinh viên có thể nắm bắt một cách khái quát cũng như từng bước tiếp cận các vấn đề chuyên sâu và cập nhật các kiến thức mới, cách tiếp cận mới của môn học; từ cơ sở nghiên cứu các tài liệu hiện có ở cả trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tác động của hệ thống kiểm soát quản trị đến hiệu suất: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam" nhằm đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát quản trị (MCS) đến hiệu suất của các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập được từ 308 đối tượng là kế toán, giám đốc và quản lý trong doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng là phân tích thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và nhân tố khẳng định, kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Mục đích của bài báo "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống đánh giá kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam" là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động tại các DNNVV Việt Nam. Dựa trên dữ liệu khảo sát, tác giả sẽ phân tích, xử lý và đánh giá các kết quả đạt được, từ đó kiến nghị một số biện pháp nhằm giúp các DNNVV tăng cường áp dụng các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động để có thể tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Tin học ứng dụng" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin tài chính doanh nghiệp; quản trị dữ liệu tài chính (dựa trên visual VFP);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của nhân lực đến quản trị quan hệ khách hàng tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội" được thực hiện dựa trên việc kế thừa dữ liệu thứ cấp và phỏng vấn một số chuyên gia, nhà quản trị, tiến hành khảo sát trực tiếp nhân viên của khách sạn 3-5 sao trên địa bàn Hà Nội; đồng thời sử dụng phương pháp diễn giải, phân tích, so sánh và suy luận để làm rõ sự ảnh hưởng của nhân lực khách sạn đến triển khai thành công hệ thống CRM.

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu "Tầm quan trọng của năng lực hấp thụ và sự liên kết giữa năng lực hấp thụ và lý thuyết thể chế" nhằm xem xét các tài liệu về năng lực hấp thụ (AC) để nâng cao hiểu biết về bản chất của cấu trúc tổ chức quan trọng này cũng như để đánh giá mức độ khả thi cho nghiên cứu giữa AC và lý thuyết thể chế (Institutional Theory - IT) để kết nối với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Năng suất và độ phì đất sau rừng trồng bạch đàn có nguy cơ suy thoái cao nếu quản lý lập địa không tốt. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng đồng thời của hai nhân tố bón phân và quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác đến sinh trưởng và tính chất đất rừng trồng bạch đàn lai UP 3 năm tuổi được trồng trên đất thoái hóa sau kinh doanh nhiều luân kỳ bạch đàn tại Yên Bái và Quảng Trị.

  pdf11p viamancio 03-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định nghỉ việc của nhân viên gen Z tại Việt Nam, với vai trò trung gian của quản trị nhân lực xanh. Dựa trên dữ liệu thu thập được qua khảo sát trực tuyến 294 nhân viên gen Z từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy trách nhiệm xã hội tác động trực tiếp, ngược chiều đến ý định nghỉ việc.

  pdf12p viamancio 04-06-2024 10 2   Download

 • Tài liệu "Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi golf (Bí quyết thành công trong kinh doanh theo mạng)" không bàn về những khía cạnh lý thuyết của lĩnh vực kinh doanh theo mạng, mà hơn hết, đó là cẩm nang hướng dẫn cụ thể về cách thức đưa bạn tiến lên vị trí cao nhất. Phần 1 sẽ trình bày các chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công như: Sẵn sàng tiếp thu cái mới; Sẵn sàng lắng nghe tư vấn; Hãy là người mơ mộng; Hãy là người đặt ra các mục tiêu; Hãy làm chủ; Hãy kiên định; Hãy là một sinh viên xuất sắc nhất; Hãy làm việc chăm chỉ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf133p vibloomberg 29-05-2024 3 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi đáp về logistics" ra đời nhằm giúp các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến logistics có thông tin cơ bản về lĩnh vực này, trên cơ sở đó tham gia công tác hoạch định chính sách, quản trị điều hành một cách hiệu quả hơn. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các câu hỏi và đáp những vấn đề chung về logistics. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf42p vibloomberg 29-05-2024 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2