10 bước làm chủ máy chụp ảnh DSLR

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
491
lượt xem
125
download

10 bước làm chủ máy chụp ảnh DSLR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các máy ảnh số ngày càng hiện đại, và cách sử dụng chúng cũng phức tạp không kém. Dưới đây là 10 bước cơ bản để giúp người sử dụng làm quen với chiếc máy ảnh số DSLR. Con người làm chủ máy móc chứ máy móc không làm chủ con người. Trừ phi bạn là thợ ảnh chuyên nghiệp và biết mình đang làm gì, còn lại, hãy chuyển sang chế độ chụp tự động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 bước làm chủ máy chụp ảnh DSLR

  1. 10 bư c làm ch máy ch p nh DSLR
  2. Các máy nh s ngày càng hi n i, và cách s d ng chúng cũng ph c t p không kém. Dư i ây là 10 bư c cơ b n giúp ngư i s d ng làm quen v i chi c máy nh s DSLR.
  3. 1. Hãy máy qu n lý m i th Con ngư i làm ch máy móc ch máy móc không làm ch con ngư i. Tr phi b n là th nh chuyên nghi p và bi t mình ang làm gì, còn l i, hãy chuy n sang ch ch p t ng. 2. S d ng ng ng m thay vì nhìn qua màn hình LCD Các máy nh s DSLR có tr ng lư ng tương i n ng so v i các lo i máy nh thông thư ng. Do ó, hãy gi máy m t c ly càng g n càng t t có ư c s cân b ng. 3. B t tính năng t cân b ng nh a ph n các máy nh s DSLR u có m t vài tính năng t ng tinh ch nh nh ch p (ví d như ch ng rung khi ch p). Hãy b t chúng lên, trư ng h p
  4. duy nh t mà b n không c n n các tính năng này là khi máy ư c t trên h th ng chân ch ng 3 chân. 4. Hãy ng kính ch ch p liên t c Tính năng ch p liên t c cho phép b n lưu gi l i t ng kho ng kh c áng nh trong cu c s ng, ch ng nào mà ngón tay b n v n còn trên nút b m. M t trong nh ng lý do quan tr ng nh t s h u máy nh s DSLR chính là t c ch p. 5. Ch p nh d ng nháp (RAW) thay vì nh d ng JPEG nh d ng RAW cho phép b n t cân ch nh l i m i th như là cân b ng sáng mà không nh hư ng n b c hình m u. Tuy nhiên nh d ng này l i r t ng n b nh - do ó hãy chu n b s n sàng th nh có dung lư ng l n.
  5. 6. Khi ch p g n, hãy s d ng ch Macro Ch này là t i ưu khi ch p các b c hình i v i các v t nh như bông hoa, côn trùng. Trong a s các trư ng h p, ch này s giúp hi n th rõ nét n i dung v t c n ch p, còn hình n n s ư c làm nhòe i. 7. Ch n t c ch p nhanh k p " óng khung" các kho ng kh c
  6. áng nh Hãy i u ch nh t c b m phím phù h p cũng như i u ch nh l i camera ch p khi c n ch p trong các s ki n th thao, hay ch p nh tr em, ho c khi ch p các v t th di chuy n nhanh. Tuy nhiên, trong các trư ng h p thi u ánh sáng hay ch p nh thác nư c, hãy ch n t c ch p ch m. 8. Ch thay i m t ch m i l n thi t l p Thay i các ch khi ch p s giúp các b c nh ch p có ư c ch t lư ng cao hơn. Tuy nhiên n u thay i quá nhi u ôi khi s tr nên r i r m. Hãy th i u ch nh t ng thi t l p m t, và lưu gi l i thi t l p ó khi ã v a ý. 9. C g ng tránh ch p dư i n ng g t Hãy c g ng tránh ch p trong các trư ng h p n ng g t hay ánh sáng
  7. m nh. ng kính s b nh hư ng b i ánh sáng và khi n cho v t th c n ch p b t i i. Bi n pháp t t nh t là thay i v trí máy hay di chuy n v t th c n ch p. 10. Ch p nh áp d ng nguyên t c "1 ph n 3" ây là m t ch ch p mà khi ch p, ng kính s ư c phân ra làm 9 ph n b i 2 ư ng c t ngang và d c. Ch p khi v t th c n ch p ã n m g n vào ô gi a, b c nh ch p s có ch t lư ng t t hơn r t nhi u.
Đồng bộ tài khoản