10 cách giúp trẻ đọc sách có hiệu quả

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
141
lượt xem
50
download

10 cách giúp trẻ đọc sách có hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn con mình có tầm hiểu biết sâu rộng! Để như vậy ai cũng mong con mình ham học hỏi tìm hiểu thông tin trong sách vở,đọc thật nhiều, biết thật nhiều! Dưới đây là 1 số lời khuyên để bạn tạo được cho con bạn niềm yêu thích tìm tòi khám phá và đọc sách!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 cách giúp trẻ đọc sách có hiệu quả

  1. 10 cách giúp tr c sách có hi u qu
  2. Làm cha, làm m ai cũng mong mu n con mình có t m hi u bi t sâu r ng! như v y ai cũng mong con mình ham h c h i tìm hi u thông tin trong sách v , c th t nhi u, bi t th t nhi u! Dư i ây là 1 s l i khuyên b n t o ư c cho con b n ni m yêu thích tìm tòi khám phá và c sách! Hãy nh r ng, vi c c sách là r t quan tr ng, n u tr t nguy n c thì ó là i u t t. Còn n u tr không có ý nh ó, hãy gi ng gi i tr hi u, c sách vô cùng thú v và mang l i nhi u l i ích. ôi lúc t ra nh ng câu h i bé t i tìm câu tr l i cũng giúp ph n t o s h ng thú tìm hi u khám phá c a tr ! 1. G i ý con ch u khó c nhi u sách, báo, t p chí vì, u tiên, nó s giúp con b n phát tri n k năng c t t hơn. 2. Hư ng bé c sách th t t p trung v i m t ni m say mê, c ít nhưng c chú tâm hơn s có hi u qu hơn là c nhi u v i tinh th n mi n cư ng. 3. C g ng gi ng gi i cho con v nh ng cu n sách có ý khám phá m t i u gì ó c a cu c s ng. Khi hư ng con c cu n
  3. sách nào, b n cũng nên tìm hi u k v cu n sách ó có th hi u và h i thêm tr nh ng câu h i có ích, giúp chúng tư duy và suy nghĩ sau m il n c. B n nên thư ng xuyên h i con nh ng câu h i g n gũi như: Con nghĩ gì v v n ó nh ? Quy n sách y mang l i i u gì cho con nào? Trư c ây con ã t ng c cu n sách này l n nào chưa? Ph n nào trong cu n sách làm con c m th y thú v nh t?… Và cu n sách giúp con tr l i ư c nh ng th c m c c a con! 4. Lưu ý nh ng v n h p d n trong cu n sách, cùng con bàn lu n v v n ư c t ra, âu là v n m u ch t, âu là i u c n h c và âu là i u nên tránh… 5. N u con b n th t s c m th y khó ch u v i nh ng gì chúng ang ph i i m t trong cu n sách ó, b n c n gi i thích giúp con b n ti p c n d hơn. 6. Khi c m t quy n sách, hãy g i ý cho tr tìm hi u v tác gi cu n sách ó, l ch s ra i c a nó như th nào… các thông tin xung quanh và có liên quan t i cu n sách
  4. 7. ng b t con ph i c quá nhanh ho c úng gi gi c m t cu n sách nào và ph i xong trong bao lâu. Hãy tr ct t , và b n ch nên g i ý v nh ng i u ư c vi t trong cu n sách ó. 8. N u có m t cu n sách hay, b n hãy g i ý cho con cl i thêm m t vài l n hi u sâu s c hơn. 9. Không nên bó bu c con ph i c m t lo i sách nào duy nh t, có th c t ng h p sách, báo, t p chí, truy n tranh, ti u thuy t, truy n ng n… 10. Nên hư ng cho con c sách theo l a tu i. Vì v y vi c b n cùng con i mua sách là r t có ích
Đồng bộ tài khoản